Karin: Osnovano Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Anđela“

U subotu 20. studenog 2021. u Mjesnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Gospa od Anđela“ u Karinu proslavljen je obred trajnog zavjetovanja i obred privremenog zavjetovanja na godinu dana te održan izborni kapitul.
Trajne zavjete primilo je 10 kandidata i kandidatkinja:
1. don Ante Delić, OFS, Jasenice
2. Marija Baković, OFS, Karin
3. Zrinka Klanac, OFS, Obrovac
4. Marija Šimunković, OFS, Karin
5. Mijo Šušnja, OFS, Karin
6. Zorica Šušnja, OFS, Karin
7. Ladisav Vojnić Tunjić, OFS, Karin
8. Ana Tuzlak, OFS, Karin
9. Mato Turkalj, OFS, Karin
10. Mirjana Zubčić, OFS, Pridraga
Trajno je zavjetovan i jedan svećenik – don Ante Delić, župnik Župe sv. Jerolima, Jasenice i Župe sv. Ante Padovanskog, Vinjerac, član Zadarske nadbiskupije.


Generalne konstitucije OFS-a, čl. 2. i 3., ističu tko može biti član OFS-a: „Poziv Franjevačkoga svjetovnog reda jest specifičan poziv koji prožima život i apostolski rad svojih članova. Stoga mu ne mogu pripadati oni koji su trajnom obvezom vezani uz drugu redovničku obitelj ili ustanovu posvećenog života.
OFS je otvoren vjernicima različitih staleža. Njemu mogu pripadati:
– laici (muškarci i žene);
– svjetovni klerici (đakoni, svećenici i biskupi).
Svjetovnost jest karakteristika duhovnosti i apostolskog života pripadnika OFS-a.
Njihova se svjetovnost, u pozivu i apostolskom životu, ostvaruje u skladu s uvjetima pojedinog staleža:
– za laike: njihovim doprinosom izgradnji kraljevstva Božjeg nazočnošću u vremenitoj stvarnosti i vremenitim djelatnostima;
– za svjetovne klerike: služenjem Božjem narodu, kako je njima vlastito, u zajedništvu s biskupom i prezbiterijem.
I jedni i drugi nadahnjuju se evanđeoskim opredjeljenjem sv. Franje Asiškog, obvezujući se da će nastaviti njegovo poslanje zajedno s drugim pripadnicima franjevačke obitelji.
Poziv OFS-a jest poziv živjeti evanđelje u bratskom zajedništvu. U tu se svrhu članovi OFS-a ujedinjuju u crkvene zajednice koje se zovu bratstva“.

Privremene zavjete na godinu dana primilo je 6 kandidata i kandidatkinja:
1. Anđa Antunović, OFS, Karin
2. Mara Milić, OFS, Karin
3. Anto Milić, OFS, Karin
4. Marija Modrić, OFS, Obrovac
5. Josip Modrić, OFS, Obrovac
6. Ana Marković, OFS, Karin
Misu je predslavio i propovijedao fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru. U koncelebraciji su sudjelovali fra Petar Klarić, gvardijan, župnik i duhovni asistent te don Ante Delić, župnik. Fra Stipe je održao propovijed na temu: „Mjesto i uloga OFS-a u Crkvi i društvu“.
Zavjete kandidata i kandidatkinja trajno i na godinu dana primio je uime Crkve Ante Labor, OFS, područni ministar, a potvrdio fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik konferencije područnih duhovnih asistenata.
Službu svjedoka za vrijeme obreda zavjetovanja vršili su supružnici Andrija Pešić, OFS, i Andrijana Pešić, OFS, članovi Mjesnog bratstva OFS-a „Sv. Frane“, Šibenik.
Nakon obreda obećanja evanđeoskog života/zavjetovanja fra Stipe Nimac, provincijalov delegat za OFS, svečano je pročitao dekret o kanonskom osnivanju Franjevačkoga svjetovnog reda „Gospe od Anđela“ u Karinu kojeg je donio fra Marko Mrše, OFM, provincijski ministar Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, sa sjedištem u Splitu. Novoosnovano bratstvo OFS-a broji 10 trajno zavjetovane braće i sestara i 6 zavjetovanih na godinu dana te nekoliko simpatizera.
Za vrijeme slavlja pjevali su kandidati trajnog i privremenog zavjetovanja. Pjevanje je animirao i svirao na orguljama Ladislav Vojnić Tunjić, OFS.
U slavlju su sudjelovali i članovi Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Gospa od Ružarija“ iz Drniša.
Poslije slavlja obreda obećanja evanđeoskog života/zavjetovanja u crkvi Gospe od Anđela održan je izborni kapitul u dvorani Franjevačkoga samostana Karin na kojem su trajno zavjetovani članovi imali aktivno pravo glasovanja (mogu birati i biti birani), članovi zavjetovani na godinu dana samo aktivno pravo glasovanja (mogli su birati, a nisu mogli biti birani).
Mirjana Zubčić, OFS, izabrana je za tajnicu kapitula. Za brojače glasovanja izabrani su Andrija i Andrijana Pešić, supružnici, članovi mjesnog bratstva OFS-a „Sv. Frane“ iz Šibenika.
U Vijeće mjesnog bratstva OFS-a „Gospa od Anđela“, Karin, na mandat od tri godine (2021. – 2024.) izabrani su:
1. Zrinka Klanac, OFS, ministra
2. Mato Turkalj, OFS, zamjenik ministre
3. Marija Baković, OFS, tajnica
4. Mijo Šušnja, OFS, blagajnik
5. Ladislav Vojnić Tunjić, OFS, povjerenik za formaciju
6. Ana Tuzlak, OFS, povjerenik za FRAMU
7. fra Petar Klarić, OFM, duhovni asistent, član Vijeća OFS-a „Gospa od Anđela, Karin.

Područni ministar Ante Labor, predsjedatelj izbornog kapitula, pozvao je novoizabrane članove Vijeća da molitvom potvrde svoje franjevačko zvanje i svoju spremnost na služenje u bratstvu:
„Mi, članovi Vijeća Mjesnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda ‘Gospe od Anđela’ u Karinu prihvaćamo ovu odgovornost i službu upravljanja. Pred Svemogućim Bogom obećavamo da ćemo svakodnevno živjeti evanđelje po nadahnuću našega Serafskog Oca svetog Franje Asiškog i vršiti svoju službu najbolje što možemo.
Tražimo vodstvo Duha Svetoga i suradnju sve braće i sestara ovog bratstva kako bismo zajedno kao franjevačka obitelj bili svjedoci evanđelja i oruđe mira te izgrađivali bratskiji i evanđeoskiji svijet da bi se ostvarivalo Kraljevstvo Božje“ .

Područni ministar Ante čestitao je slavljenicima i Vijeću kanonski osnovanog bratstva OFS-a te napomenuo: „OFS „Gospe od Anđela“, Karin, pripada Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru. Ovo Zadarsko-šibensko područno bratstvo čini 10 mjesnih bratstava OFS-a i broji 180 trajno zavjetovanih članova. Prošle 2020. godine kanonski je osnovano Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Ante Padovanski“ u Šibeniku na Šubićevcu i danas ovo ovdje u Karinu. Dakle, dva nova bratstva OFS-a u dvije godine. Na poticaj župnika fra Bože Ćurčije, OFM, planiramo osnovati i treće u Župi Konjevrate. Zvat će se Mjesno bratstvo „Sv. Ivan Krstitelj“, Konjevrate, u osnivanju. Zahvalan sam Bogu i sv. Franji za ova dva kanonski osnovana i ovom u osnivanju u Konjevratima.
Obogatio sam se prigodom današnjeg slavlja u Karinu. Čestitam ministri Zrinki, duhovnom asistentu fra Petru, članovima Vijeća i svim drugim članovima OFS-a „Gospe od Anđela“ u Karinu. Neka Vas, fra Petre, Vašu župnu zajednicu i Vaš OFS i nadalje prati zagovor Gospe od Anđela.“
Fra Petar Klarić, OFM, (gvardijan i župnik) duhovni asistent, čestitao je slavljenicima. Posebno je zahvalio područnom ministru Anti i područnom duhovnom asistentu fra Stipi za odgovorno obnašanje službi koje su preuzeli u OFS-u na područnoj razini. Istaknuo je da vjernici laici imaju važno mjesto i ulogu unutar Crkve, a tako i Franjevački svjetovni red (franjevci laici u svom laičkom staležu) unutar Crkve i franjevačke obitelji, kao i Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Anđela“ unutar župne i društvene zajednice u Karinu i širem prostoru. „U našem bratstvu su članovi ne samo iz Karina, nego i iz Obrovca, Pridrage i Jasenica. Franjevački samostan u Karinu uvijek je bio i danas je mjesto kršćanske i franjevačke duhovnosti i kršćanske kulture te oaza mira i dobra. Kršćani i svi ljudi dobre volje dobro su došli, rado navraćali i, s uskrsnom nadom, dolazili i odlazili. Mjesno bratstvo OFS-a „Gospe od Anđela“ u Karinu s ostalim članovima župne zajednice neka bude odgovorni subjekt u župnoj zajednici i franjevačkoj obitelji u Karinu te svjedok mira i dobra na ovom karinskom području i šire“, naglasio je fra Petar.
Ministra Zrinka zahvalila je Bogu za sve dobro za vrijeme slavlja i kanonskog osnivanja OFS-a u Karinu.
„Nakon zahvale Bogu, uime Vijeća, ostalih članova bratstva OFS-a i svoje osobno ime, zahvaljujem područnom ministru Anti i područnom duhovnom asistentu fra Stipi za svekoliku pomoć oko početne formacije u OFS-u koji su uvijek bili susretljivi i raspoloživi za pomoć.
Posebna hvala našem fra Petru, začetniku u stvaranju Franjevačkoga svjetovnog reda u Karinu te za svekoliku podršku u životu i radu Mjesnog bratstva OFS-a „Gospa od Anđela“ koje se okuplja ovdje u našem Franjevačkom samostanu u Karinu. Kad god dolazimo k Vama osjećamo se da smo doma, u svojoj kući i dio Vas te dio iste franjevačke obitelji. Računajmo i dalje jedni na druge“, istaknula je ministra Zrinka.
Fra Stipe je zahvalio za povjerenje i suradnju: „Osjetio sam i doživio ovdje u Karinu „živu“ župnu zajednicu s mnogo suradnika laika. Posebno se ističu članovi OFS-a (franjevački laici) kao suradnici i suradnice. Dvojica članova OFS-a „Gospe od Anđela“ članovi su i Župnog ekonomskog vijeća (Mijo Šušnja, OFS, i Mato Turkalj, OFS), Zorica Šušnja, OFS, kuharica je u samostanu. Sakristani i sakristanke te animatori liturgijskog pjevanja (Ladislav Vojnić Tunjić, OFS) u samostanu i župi. Tu je skupina lektora (čitača) na liturgijskim slavljima i nedjeljnim misama, oni koji uređuju i čiste okoliš samostana, samostanske crkve i župne crkve… Sve ove službe i ovi čini u službi su promidžbe „žive župe“ i promidžbe odgovornih članova unutar župne zajednice i bratstva OFS-a. Tu je još jedna označnica OFS-a u Karinu: nisu članovi samo iz Karina, nego i iz Pridrage, Obrovca, Jasenica. Niste se zatvorili samo u svoje mjesto, nego ste se orijentirali na širi karinski prostor. Imate i jedan raritet – klerika unutar svojega bratstva, don Antu Delića, župnika u Jasenicama i Vinjercu. Sve što jeste i sve što činite čini vaše mjesno bratstvo „živim bratstvom“ i vašu župnu zajednicu „živom zajednicom“. Nastavite i nadalje biti i bivati „živi“ OFS i „živa“ župna zajednica u Karinu i šire“, zaključio je fra Stipe
Poslije slavlja bio je Agape kojeg su pripremili članovi OFS-a „Gospa od Anđela“, Karin.

fra Stipe Nimac