Knin: Sjednica Područnog vijeća OFS-a

Održana sjednica Područnog vijeća Zadarsko-šibenskoga područnog Bratstva OFS-a

Sjednica Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru održana je, uz pridržavanje trenutnih epidemioloških mjera, u subotu 22. svibnja 2021. u dvorani Franjevačkog samostana sv. Ante Padovanskoga u Kninu.

Sjednici Područnog vijeća prisustvovali su: Ante Labor, OFS, područni ministar, Mjesno bratstvo OFS-a „Uzvišenje svetoga Križa“, Krapanj – Brodarica; Olga Marić, OFS, zamjenica područnog ministra, Mjesno bratstvo OFS-a „Uzvišenje svetoga Križa“, Krapanj – Brodarica; Antonio Marić, OFS, područni tajnik, Mjesno bratstvo OFS-a „Uzvišenje svetoga Križa“, Krapanj – Brodarica; Kata Brakus, OFS, područna blagajnica, Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Ružarija“, Drniš; Milka Ricov, OFS, područna povjerenica za formaciju, Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Elizabeta Ugarska“, Novalja; Hrvoje Šteko, OFS, područni vijećnik, Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Frane“, Zadar; Marija Baričević, OFS, područna vijećnica, Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Elizabeta Ugarska“, Novalja; Ivana Radan, područna predsjednica Frame, Šibenik – Šubićevac; Fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik Konferencije i fra Augustin Kordić, OFMConv, područni duhovni asistent i tajnik Konferencije.

Zbog opravdanih razloga nisu prisustvovali: fra Božo Sučić, TOR, područni duhovni asistent i član Konferencije i Dragan Miličević, OFS, područni povjerenik za Framu, Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Ante Padovanski“, Knin.

Sjednicom je predsjedao Ante Labor, OFS, područni ministar. Sjednica je započela u 11 sati.

Predsjedatelj Ante Labor na početku je pozdravio sve prisutne i zazvao pomoć Duha Svetoga da nas za vrijeme ove radne sjednice kao i u cijelom našem životu i radu uvodi u Istinu. Duhovni nagovor „Produbljivanje i življenje franjevačkog identiteta OFS-a“ održao je fra Stipe Nimac. Potom je Antonio Marić pročitao zapisnik prve sjednice Područnog vijeća koja je održana 19. siječnja 2020. u Franjevačkom samostanu sv. Ante Padovanskoga u Šibeniku na Šubićevcu i zapisnik sjednice Područnog vijeća, koja je održana telefonski 18. srpnja 2020.

Izvješće o radu Područnog vijeća OFS-a od 18. srpnja 2020. do 22. svibnja 2021. i Kalendar rada za 2021. godinu predočio je područni ministar. Izvješće o radu Konferencije područnih duhovnih asistenata predstavili su fra Stipe Nimac te fra Augustin Kordić. Blagajničko izvješće od 18. srpnja 2020. do 10. svibnja 2021. prikazala je Kata Brakus, OFS, područna blagajnica. Ivana Radan, područna predsjednica Frame izložila je stanje i perspektivu područne Frame te suodnos i komunikaciju između Područnog OFS-a i Područne Frame te život i rad unutar područne Frame. O formaciji i kako se postavljati u vremenu koronavirusa te kako „voditi i animirati“ OFS na područnoj i na mjesnoj razini izvijestila je Milka Ricov, područna povjerenica za formaciju. Posredovala je u svojem izvješću i spoznaje koje je dobila sudjelovanjem na seminaru za formaciju na nacionalnoj razini u Granešini. 

Nakon podnesenih izvješća razvila se rasprava unutar članova Vijeća. Zadarsko-šibensko područno bratstvo OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru trenutno ima devet kanonski osnovanih mjesnih bratstava OFS-a i jedno u osnivanju. Broji 180 trajno zavjetovanih članova. Članovi Područnoga vijeća OFS-a na sjednici naglasili su da se mnogo toga učinilo na nacionalnoj, područnoj i mjesnoj razini te su se usuglasili da je, povrh pandemije i svakovrsnih epidemioloških mjera, Područni OFS na svoj specifičan način djelovao, djeluje te će djelovati na vlastitoj razini unutar Vijeća te u odnosu na nacionalno i mjesno bratstvo OFS-a prema zadanim smjernicama i programima.

fra Stipe Nimac