Materijali za pripremu mjesečnih susreta mjesnih bratstava u 2022. godini

HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO
FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA
NACIONALNO VIJEĆE

Povjerenstvo za formaciju

Zagreb, 26. prosinca 2021.

MATERIJALI ZA PRIPREMU MJESEČNIH SUSRETA MJESNIH BRATSTAVA U 2022. GODINI

Draga braćo i sestre,
Gospodin vam dao svoj mir!

Kroz 2021. godinu promišljali smo o našem franjevačkom svjetovnom identitetu. Progovarali smo o obitelji kao mjestu posvećenja, radu kao putu posvećenja, bratstvu kao mjestu posvećenja. Kroz 2022. godinu razmišljat ćemo o našem identitetu osvrćući se na povijest Franjevačkog svjetovnog reda; pravila koja su uređivala život svjetovnih franjevaca; izazove različitih razdoblja s kojima su se suočavali naši prethodnici; svecima i blaženicima koji su bili dio tih vremena. 

Poznavanje naše povijesti vraća nas korijenima i izvoru milosti po kojoj se Božja zamisao ostvarila u Franji, i po njemu u svima koji su, od Boga pozvani, odlučili poći njegovim stopama. To i nas, današnje članove Franjevačkog svjetovnog reda, smješta u linijski slijed onih koji su nam prethodili u istoj Obitelji i u istome pozivu, te s razvojem koji je Obitelj iskusila tijekom vremena.

Upoznavanje naše povijesti omogućuje nam s jedne strane dopiranje do čistoće bujnog izvora iz kojega izviremo, a s druge strane, da provjerimo je li protjecanjem vremena zalog poziva, karizme i poslanja do nas stigao izmijenjen, iskrivljujući izvorni poziv i poslanje.

Jedino poznavanje naše povijesti omogućit će nam da slijedimo izvorni Božji promisao, koji se nastavlja u nama, kako ga ne bismo iznevjerili te kako ne bismo podlegli napasti mjerenja sebe po vlastitoj mjeri. Povijest nam otkriva pogreške prošlosti kako ih ne bismo ponovili u sadašnjosti; pomaže nam da bolje upoznamo sami sebe, predstavlja nam lik tolike braće i sestara koji su nam prethodili i koji su najbolje utjelovili ideal te nas potiču svojim primjerom.

Zahvaljujemo svim autorima koji su prihvatili pripremu tema za naše susrete.  Neka nam ovi sadržaji i promišljanje budu poticaj da možemo upoznavati svoj identitet kao članova Franjevačkog svjetovnog reda.

Nacionalno povjerenstvo za formaciju


siječanj

veljača

ožujak

travanj

svibanj