METKOVIĆ

Župa sv. Ilije
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
O. Ante Gabrića 27
20350 Metković
Tel.: 020/681-818
Fax: 020/683-728

Župnik: fra Denis Šimunović
Župni vikar: Fra Dario Sinković

www.svilija-metkovic.com


Metković se prvi put spominje 1422. u jednom spisu koji se čuva u dubrovačkom arhivu: flumaria Narrenti subtus Metchovich (…na rijeci Neretvi pod Metkovićem). Sudeći po arheološkim nalazima na brdu Predolcu, neposredno do grada, život je u njemu otpočeo još u pretpovijesno doba. Pretpostavlja se da su prvi poznati žitelji u donjem toku Neretve bili helenizirani Iliri Daorsi, koje su kasnije potisnuli ratoborni Ardijejci i Delmati.

Župa sv. Ilije, u Gradu Metkoviću Dubrovačko-neretvanske županije, smještena je na lijevoj strani rijeke Neretve u Južnoj Dalmaciji. Naselje je oživjelo tek u XVIII. st., nakon što su Mlečani g. 1716. srušili staru tvrđavu u Gabeli i povukli se s narodom u mjesta u donjem toku rijeke Neretve. Ime mjesta potječe od plemena Metkovići koje danas više ne postoji. To je razlog što se je uobičajen naziv grada bio u množini, Metkovići, koji se još može čuti od starijih mještana. Župa je obuhvaćala područje od Gabele do Opuzena i od Vida do Vidonja. Međutim, grad je poslije Drugoga svjetskog rata rastao i na desnoj obali Neretve. Župna crkva sv. Ilije ostala je daleko od novih gradskih naselja, pa je g. 1969. u Metkoviću osnovana nova župa sv. Nikole na Jerkovcu, s desne strane Neretve, a s lijeve strane je starodrevna župa sv. Ilije proroka, koju od samog početka vode franjevci Provincije Presv. Otkupitelja.

Još pod turskom vlašću, od g. 1670., franjevci su stvorili župu koju sačinjavaju sela Doljani, Dračevo i Metković a crkva se nalazila u Doljanima. Kasnije su franjevci iz Zaostroga posluživali Čitluk (Gabelu), a iz njega i kraj oko Metkovića. Kad su Mlečani napustili Čitluk (1716.), opći providur Alvice Mocenigo dao je g. 1719. Metković, Doljane i Dračevo franjevcima, što se računa kao službeni početak župe. Franjevci su je u početku duhovno posluživali iz Zaostroga. Župnik je Metkovića bio od g. 1819. do 1834. vicarius foreanus, a od g. 1854. do 1944. kao i od g. 1945. do 1966. dekan metkovskog dekanata. Župa je pripadala Makarskoj biskupiji do g. 1830. kad je pripala Splitsko-makarskoj biskupiji, od g. 1969. nadbiskupiji.

God. 2004. Provincija Presv. Otkupitelja je kupila zemljište ispod sportske dvorane za gradnju novog pastoralnog centra.

Literatura: Fra Vjeko Vrčić, Neretvanske župe, Metković, 1972.; Mile Vidović, Sakralni objekti u dolini Neretve, MH, Metković, 1998.