MILJEVCI

Župa Imena Isusova
Šibenska biskupija

Župni ured
Dr. Franje Tuđmana 20
22324 Drinovci
Tel: 022 882 055

Župnik: fra Ivan Vidović


Župa se prostire u Gradu Drnišu Šibensko-kninske županije. Nakon oslobođenja od Turaka, kraj je nastanjen pridošlim stanovništvom iz Bosne, a duhovno su ga vodili franjevci s Visovca. Župa je pripadala Skradinskoj biskupiji, a od god. 1830. Šibenskoj.

Župa obuhvaća sela: Bogatić, Brištane, Drinovci, Kaočine, Karalić, Ključ i
Širitovci.

Stare župne matice od god. 1692. do 1884. čuvaju se u arhivu franjevačkog samostana na Visovcu (Knj. 116-118).

Župna crkva Presv. Imena Isusova bila je sagrađena početkom XVIII. stoljeća. Od stare crkve je sačuvana polukružna svoltana apsida. Uza nju je 1878. god. podignut zvonik s tri zvona. Crkva je temeljito obnovljena i uređena prema novim liturgijskim propisima 1978. godine. U Domovinskom ratu crkvu su devastirali pobunjeni Srbi. U njoj su spavali,
kuhali i opijali se. God. 1997. obnovljena je unutrašnjosti crkve, a god. 2003./04. obnovljen je u ratu oštećeni zvonik. Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Petra i Pavla u Širitovcima nalazi se uz glavnu prometnicu koja vodi prema Visovcu. Izgrađena je 1912.-1913. god. na temeljima stare crkve iz predturskog doba. Na pročelju je zvonik na dva kata. Crkva ima četvrtastu apsidu, ostatak od prethodne crkve. U Domovinskom ratu crkva je dosta oštećena. God. 1998. promijenjen joj je krov i dovedena je u funkciju. God. 2004. obnovljeno je pjevalište (kor) i zvonik.

U župi su usputne kapelice: sv. Nikole u Ključu, sv. Josipa među Gredama na
Krki. God. 2001. na Miljevačkoj strani prema Visovcu podignut je spomenik hrvatskom kralju Petru Svačiću.

Župna kuća izgrađena je god. 1844. Više puta je popravljana. U Domovinskom ratu je zapaljena. Temeljito je obnovljena 1995.-1997. godine.

Župa od g. 1977. povremeno izdaje župni list Miljevci.

Iz župe su 4 svećenika redovnika i 4 redovnice.

U župi su dvije područne škole (Drinovci, Kaočine).

Župa pripada Drniškom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI: 451 obitelj, 1115 vjernika (g. 1939.: 2493 + 17 vjernika, g. 1965.: 492
obitelji, 3366 vjernika, g. 1979.: 520 obitelji, 2200 vjernika).


Župski list