Molitvenik krupnijih slova

U izdanju Franjevačke provincije Presv. Otkupitelja Split izišlo je novo, 10., dopunjeno izdanje, molitvenika i obrednika PUT U ŽIVOT, koji je priredio urednik časopisa ”Marija” fra Petar Lubina. Prema ocjeni kritike, riječ je o najkompletnijemu hrvatskom i već dobro poznatu molitveniku, kojemu je I. izdanje g. 1962. priredio dr. fra Jeronim Šetka. Tiskan je krupnijim slovima pa će dobro doći starijima, dvobojno, a ilustriran je i umjetničkim grafikama. Veličine je časopisa ”Marije” (14 x 20 cm), ima 472 stranice. Nadopunjen je najnovijim blagdanima s molitvama i pobožnostima, a sadrži kršćanski nauk, svagdanje jutarnje i večernje molitve, molitve preko dana i bogatu zbirku molitava u različitim prigodama, Jutarnju, Večernju i Povečerje za nedjelje i blagdane. U njemu se nalaze i red mise, upute i molitve za osobnu i zajedničku pobožnost za pojedine dane, blagdane (osobito marijanske) i dijelove crkvene godine, obredi sakramenata, red sprovoda i drugi obredi s uputama i molitvama za sudionike, molitve za pokojne, blagoslovi i crkvene pjesme sa šansonama. Cijena: 90 kn.

Narudžbe: ”Marija”, Trg G. Bulata 3, 21000 Split, tel/faks (021) 348-184, e-pošta: [email protected]