München: Priprema za Stepinčevo

Stepinac svjedok istinske vjere i svetosti

Hrvatska katolička župa Bl. Alojzija Stepinca u Münchenu pripremajući se za proslavu svoga zaštitnika, organizirala je trodnevnu duhovnu obnovu koju predvodi mons. Juraj Batelja, voditelj kauze Bl. Alojzija Stepinca.
Obnova je započela u četvrtak, 6. veljače 2020. u kapeli Bl. Alojzija Stepinca, Schwanthalerstr. 96., molitvom krunice, duhovnim nagovorom, svetom misom i klanjanjem pred Presvetim. Župnik fra Petar Klapež pozdravio je voditelja i najavio temu večeri: “Mučeničkim putem do svetosti”.

Dr. Juraj Batelja govoreći o hrvatskom narodu kao patničkom narodu ustvrdio je, da su baš tom narodu potrebni mučenici, ljudi jasnih načela, autentični kršćani. Stepinac je bio takav čovjek koji je pred svojim neprijateljima izrekao riječi: “Bio bih ništarija kad ne bih osjetio bilo hrvatskoga narod koji ima pravo na slobodu kao i svaki drugi narod.” On je obranio kičmu svoga naroda, kao pastir svoga naroda, rekao je voditelj duhovne obnove. Budući da na žalost dan danas mnogi napuštaju Hrvatsku i odlaze u tuđi svijet, mons. Batelja se pozvao na propovijed bl. Alojzija Stepinca koji je već 1941. godine poručio hrvatskim radnicima koji su napuštali Hrvatsku: “Otišli ste iz Domovine ne da je zaboravite, nego da je u srcu nosite i da joj se vratite.”
Govoreći o montiranom procesu protiv kardinala Alojzija Stepinca po nalogu Komunističke partije Jugoslavije i postupcima prema njemu, mons. Batelja osvrnuo se i na ekshumaciju i proučavanje zemnih ostataka kardinala Stepinca u lipnju 1993. godine. Ustanovljeno je, “da je koncentracija olova u njegovim kostima bila 23 puta viša u odnosu na normalne vrijednosti, koncentracija kroma bila je 22 puta viša, antimona 19 puta viša, kadmija 13 puta viša, a koncentracija arsena 4 puta viša u odnosu na normalne vrijednosti. Dakle, sustavna intoksikacija olovom, kromom, antimonom, kadmijem i arsenom, vodila je bl. Alojzija do kobnog završetka.”
Spominjemo se, rekao je mons. Batelja 60 godina mržnje i ljubavi. Na Stepinčevoj vatri, na njegovom spaljenom srcu kojega su neprijatelji spalili, palimo vatru svoje vjere. Živimo njegov duh sav posvećen Bogu, Duhu Svetomu.
Nismo nacionalisti, ali smijemo svoju vjeru u cijelosti ispovijedati i voditi ljude u nebo.
Cjelovečernji program prve večeri Duhovne obnove animirao je Zbor mladih Framaša pod vodstvom č. s. Nikoline Bilić.

Fra Jozo Župić