Održana 2. sjednica Područnog vijeća OFS-a

Splitsko-dubrovačko područno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, Split, Područno vijeće održalo je 2. sjednicu Područnoga vijeća u subotu, 17. listopada 2020. u dvorani župne zajednice „Svih Svetih“ u Zmijavcima.

Prije zadanog programa sjednice članovi područnog vijeća OFS-a izmolili su krunicu u župnoj crkvi Svih Svetih, potom su slavili misu koju je predslavio i propovijedao fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata.

Nakon programa u crkvi slijedio je radni program sjednice u župnoj dvorani. Mjesni župnik i duhovni asistent fra Frano Laco, OFM pozdravio je sve prisutne i zaželio dobrodošlicu te istaknuo: „Mi, franjevci prvog i drugog reda te svjetovni franjevci jedna smo obitelj. Osjećajte se kao doma i kao u svojoj obitelji. Želim Vam dobar rad, a u tom radu neka Vas, po zagovoru sv. Franje i sv. Klare, prati dragi Bog“.

Nakon fra Frane, Mila Šuto, OFS, područna ministra uputila je svoj pozdrav u obliku zahvalnice: „Poštovani fra Frano, hvala za franjevačku raspoloživost i solidarnost… Doista uvijek nas primate kao svoje i svoga. Dobri Bog blagoslovio Vas i Narod Božji koji Vam je povjeren… Molit ćemo za Vas i za članove ove župne zajednice u Zmijavcima“.

Radni dio sjednice započeo je molitvom iz „Obrednika OFS-a“ (Molitve za početak i završetak bratskih susreta, str. 43.-46.). Fra Stipe je održao duhovni nagovor na temu „Naviještanje evanđelja u današnjem svijetu i OFS“. Duhovni nagovor temeljio je na četvrtom poglavlju (Socijalna dimenzija evangelizacije) apostolske pobudnice pape Franje „Evangelii gaudium“ (2013.). Fra Stipe je, posebno, naglasio socijalnu dimenziju evangelizacije i istu dimenziju aktualizirao i ukazao da je oblikom svjedočenja potrebna u OFS-u.

Nakon duhovnog nagovora pročitan je Zapisnik 1. sjednice Područnog vijeća OFS-a koja je održana u Vinjanima 15. veljače 2020.

Mila Šuto, OFS, područna ministra predočila je rad područnog bratstva OFS-a od 15. veljače 2019. do 17. listopada 2020. Isto tako, Kalendar aktivnosti OFS-a za 2020. na nacionalnoj, područnoj i mjesnoj razini, XX. redovni Područni kapitul, područne duhovne vježbe, bratski i pastoralni pohodi te izborni kapituli u osam (8) mjesnih bratstava, područni seminar za formaciju za Splitsko-dubrovačko i Zadarsko-šibensko područno bratstvo svi se ovi navedeni programi trebali održati do kraja 2020. godine. No, radi pandemije (COVID-19) svi su odgođeni za bolja vremena to jest za proljeće 2021. godine. Ministra Mila, posebno je naglasila pripremu za Kongres OFS-a na nacionalnoj razini koji će se održati 2021. Tema Kongresa je „Produbljivanje i življenje franjevačkog identiteta“. Nacionalno vijeće OFS-a već intenzivno vrši pripreme za Kongres s ovim uputama:

  • Neka se u mjesnim bratstvima održi jedan susret pripreme za Kongres za koji će Nacionalno vijeće poslati materijale.
  • Neka se na jednom Područnom Kapitulu obradi tema Kongres s istim pripremnim materijalima.
  • Nacionalna povjerenica za formaciju pripremila je materijale za Kongres koji su prosljeđeni u mjesna bratstva.

Što se tiče Područnog hodočašća, Područno vijeće se suglasilo da Splitsko-dubrovačko bratsvo OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, i ove 2020. godine hodočasti sv. Elizabeti (Split – Trstenik), kao i prošle godine, u subotu prije njezina blagdana, 14. studenoga 2020. (blagdan sv. Elizabete slavi se u utorak, 17. studenoga 2020.).

Izvješće o tečaju za duhovne asistente OFS-a i Frame, na nacionalnoj razini, iznio je fra Stipe. Tečaj je održan od 9. do 11. ožujka 2020. Tema tečaja bila je „Skrb za očuvanje stvorenja u životu i djelovanju OFS-a i Frame“. Posebna je pozornost posvećena apostolskoj pobudnici pape Franje „Laudato si’ o brizi za okoliš“ te projektu „CRO Laudato si’“ koji Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagreb) provodi u suradnji s hrvatskim nacionalnim bratstvima OFS-a i Frame. Fra Stipe je naveo predavače na Tečaju i teme predavanja: Doc. dr. sc. Zoran Turza s Katedre za teologiju na Hrvatskome katoličkom sveučilištu održao je predavanje „Teološka utemeljenost enciklike Laudato si’“, doc. dr. sc. Andreja Sršen s Odsjeka  za sociologiju Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu održala je predavanje „Cjelovita ekologija i Laudato si’ ‒ stvaranje nove društvene paradigme“, dr. Turza i dr. sc. Miriam M. Brgles s Odjela za sociologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prikazali su Projekt CRO Laudato si’ koji se provodi od prosinca prošle godine do prosinca 2020. i sudjelovanje OFS-a i FRAMA-e u njemu te potaknuli duhovne asistente da se uključe u provođenje projekta, prof. dr. sc. Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu održao predavanje „Tlo i opstanak civilizacije“, prof. dr. sc. Valerije Vrček s Farmaceutskobiokemijskog fakulteta u Zagrebu održao je predavanje „Utjecaj plastike na bioraznolikost i globalno zagrijavanje“, fra Zvonimir Brusač, TOR, nacionalni duhovni asistent održao je predavanje „Bitna obilježja franjevačke duhovnosti u životu i djelovanju OFS-a“, fra Jurica Galić, TOR, duhovni asistent FRAMA-e u Zadru, izvijestio je o petodnevnom međunarodnom tečaju za asistente OFS-a i FRAMA-e koji je Konferencija generalnih duhovnih asistenata organizirala u Rimu u studenom 2019. godine. Na njemu je sudjelovalo sedamdeset asistenata iz šezdeset i četiri države. Sudionici tečaja u Samoboru upoznali su se, doista, s nepoznatim i novim spoznajama iz područja „cjelovite ekologije“. Iste spoznaje bit će od velike pomoći u aktualizaciji projekta i primjeni sadržaja na svim razinama OFS-a i Frame – zaključio je fra Stipe.

Izvješće o radu projekta „CRO Laudato si“ iznijela je Maja Duspara, OFS, članica povjerenstva za pravdu, mir i očuvanje stvorenoga Nacionalnog vijeća OFS-a. U skopu promocije projekta, uz kampanje kroz virtualne medije, kroz ciljane tematske emisije na Laudato TV i TV Jadranu članovi OFS-a su sudjelovali u predstavljanju projekta široj populaciji. Važno je istaknuti sudjelovanje zamjenice nacionalne ministre OFS-a Suzane Fiorenini, međunarodnog vijećnika OFS-a Gorana Lukete i predsjednice Frame Ane Matić u znanstveno stručnoj konferenciji „’Pet godina nakon Laudato si’ – gdje smo sada?“  koja je iz epidemioloških razloga bila održana on – line.  Povratne informacije za svaki od ovih gostovanja su bile izvrsne i interes za ovu temu se pobudio i kod uspavanih katolika tako da još jednom se pokazalo koliko ova tema ima i evangelizacijsku dimenziju. Kroz listopad i studeni 2020. očekujemo da će se početi održavati skupštine te će se popuniti ankete koje su dobivene poštom i povratno dostaviti na analizu. Vjerujem da će plodovi kreativnosti, truda i rada uloženi u ovaj projekt biti višestruko nagrađeni i blagoslovljeni“ – istaknula je Maja.

Blagajničko izvješće od 15. veljače do 17. listopada 2020. predstavila je Jasna Šabić, OFS, područna blagajnica. Istaknula je da su odnosi, obveze i doprinosi mjesnih bratstava OFS-a s Područnim vijećem i Područnog vijeća s Hrvatskim nacionalnim vijećem OFS-a dosta dobri. Naglasila je rasploživost i odgovornost, na ovom području, braće i sestara na svim spomenutim razinama OFS-a. 

Upoznala je Područno vijeće s „Dopisom“ koji je zapremila s nacionalne razine u svezi otvaranja vlastitog žiro računa Područnog bratstva OFS-a radi boljeg i učinkovitijeg komuniciranja i djelovanja na svim razinama OFS-a (mjesna, područna, nacionalna, međunarodna)!

Ivana Ćurić, predsjednica Splitsko-dubrovačke područne Frame, članica i Područnog vijeća OFS-a, istaknula je da je ova sjednica Područnog OFS-a za nju veliko iskustvo i da će svoje iskustvo i spoznaje s ove sjednice nastojati posredovati i na razini Područnog vijeća Frame. Posebno se nju dojmio rad Područnog vijeća OFS-a: iskustvo zajedničkog rada, dijaloga i slušanja jedni drugih, odgovornost i solidarnost. Naglasila je da su u Područnom vijeću Frame jako dobri odnosi. Isto tako, duhovnih asistenata s ostalim članovima Područnog vijeća Frame i s područnim povjerenikom OFS-a za Framu koji je ujedno i član Područnog vijeća Frame. Nakon rasprave o odnosima OFS-a i Frame suglasili su se članovi Područnog vijeća OFS-a da nedostaje s jedne i druge strane organiziranja i priređivanja zajedničkih programa OFS-a i Frame na područnoj razini. Treba se, doista, držati smjernica OFS-a i Frame i u budućnosti intenzivnije poraditi na zajedništvu i zajedničkim programima na područnoj razini. Ne smije se događati da su bratstva OFS-a i Frame paralelna bratstva i „parabratstva“.

Na kraju sjednice Mila, područna ministra zahvalila je fra Frani, duhovnom asistentu (i župniku) i s. Jasni, pastoralnoj suradnici te članovima mjesnoga bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“, Zmijavci za ljudsko-kršćansku i franjevačku „fraternitas“ i solidarnost.

Fra Frano je svim članovima Područnog vijeća darovao monografsku knjigu „Fra Petar Lubina – fra

Frano Laco, Sakralni objekti u Zmijavcima, Župa Svih Svetih, Zmijavci 2019.“

Fra Stipe Nimac