OFS „Sv. Ivan Krstitelj“ Konjevrate, u osnivanju

Povjerenstvo za formaciju Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“, sa sjedištem u Zadru, na poticaj i inicijativu župnika fra Bože Ćurčije, OFM, i suradnika te simpatizera OFS-a Župe sv. Ivana Krstitelja održalo je I. formacijski susret za članove Mjesnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Ivan Krstitelj“ Konjevrate, u osnivanju, u ponedjeljak 25. listopada 2021. u župnoj dvorani.

Na samom početku sve prisutne pozdravio je župnik fra Božo Ćurčija, duhovni asistent. Fra Božo je napomenuo da je nekada postajala bratovština „Sv. Ivan Krstitelj“ u župi u Konjevratima koja je u svoje vrijeme bila živa zajednica unutar župne zajednice. „Sada uviđamo da bi mjesno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS), uz Župno pastoralno vijeće i Župno ekonomsko vijeće, bilo velika pomoć da naša župna zajednica bude živa i aktivna. Ima sve mogućnosti. Blizu smo gradu Šibeniku kao većoj urbanoj sredini, stanovništvo ne iseljava nego ostaje na području župe. S druge strane, danas je neizostavna uloga laika kao sudionika i čimbenika života i rada Božjeg naroda u župnoj zajednici, osnovnoj stanici Crkve. Zato je svrha osnivanja Franjevačkoga svjetovnog reda u našoj župi izrazitije uključivanje laika. Nadam se da će franjevački svjetovni laici unutar bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda činiti življom i aktivnom našu župnu zajednicu te svojim svjedočenjem i opsluživanjem evanđelja, po primjeru svetog Franje Asiškog, biti i bivati istinski svjedoci ljubavi Božje u našem vremenu“, istaknuo je fra Božo.

Potom je područni duhovni asistent fra Stipe Nimac, OFM, predočio: „Što je Franjevački svjetovni red (OFS); Mjesto i ulogu OFS-a u Crkvi i društvu; Život OFS-a u zajedništvu s Crkvom i unutar Franjevačke obitelji (OFM, OFMConv, OFMCap, TOR, OSC)“.

„Uključivanje u Red OFS-a“, naglasio je fra Stipe, temeljeći svoje izlaganje na smjernicama OFS-a (Generalne konstitucije OFS-a, čl. 37.-42.), „ostvaruje se kroz vrijeme uvođenja, vrijeme formacije i zavjetovanjem Pravila. Ulaskom u bratstvo započinje put formacije koji se mora razvijati cijeli život. Svjesni da je Duh Sveti glavni djelatnik formacije i uvijek pozorni na suradnju s Njim, odgovorni za formaciju jesu: sam kandidat, cijelo bratstvo, vijeće s ministrom, voditelj formacije i asistent. Braća su odgovorna za vlastitu formaciju da bi na što savršeniji način razvijala poziv koji su primila od Gospodina. Bratstvo je pozvano pomagati braći na tom putu prihvaćanjem, molitvom i primjerom.

Vrijeme uvođenja jest razdoblje pripreme na vrijeme prave i istinske formacije, a služi za razlučivanje poziva i uzajamno upoznavanje bratstva i aspiranata. Ono mora jamčiti slobodu i ozbiljnost ulaska u OFS.

Vrijeme početne formacije traje najmanje godinu dana. Svrha tog razdoblja jest sazrijevanje poziva, iskustvo evanđeoskog života u bratstvu i bolje upoznavanje Reda. Ta formacija se ostvaruje čestim studijskim i molitvenim susretima te konkretnim iskustvima služenja i apostolata. Za to vrijeme kandidate se također uvodi u čitanje i razmatranje Svetog pisma, poznavanje osobe i spisa sv. Franje i franjevačke duhovnosti, u proučavanje Pravila i Konstitucija. Odgaja ih se da ljube Crkvu i prihvaćaju njezin nauk te da vježbaju živjeti vremenite obveze u svijetu na evanđeoski način“.

Simpatizeri OFS-a „Sv. Ivan Krstitelj“ Konjevrate, u osnivanju, upoznati su s temeljnim dokumentima OFS-a (Pravilo, Generalne konstitucije, Statut Hrvatskog nacionalnog OFS-a, Statut za duhovnu i pastoralnu asistenciju, Obrednik), Priručnikom (Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a, Priručnik za formaciju u vremenu uvođenja i vremenu početne formacije, Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 2016.), Mrežnom stranicom Hrvatskog nacionalnog bratstva (OFS.hr) i Glasilom Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a Bratstvo).

Nadalje, iznesena je struktura OFS-a (međunarodna, nacionalna, područna i mjesna):

Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a obuhvaća 5 područnih bratstava OFS-a: Osječko područno bratstvo OFS-a „Sv. Ante Padovanski“ Osijek, a čine ga 24 kanonski osnovana bratstva te broji 646 trajno zavjetovanih članova; Sjeverozapadno hrvatsko (Zagrebačko) područno bratstvo OFS-a „Bl. Alojzije Stepinac“ Zagreb čine 34 kanonski osnovana mjesna bratstva i broji 1994 trajno zavjetovana člana; Primorsko-istarsko područno bratstvo OFS-a „Majka Božja Trsatska“ Rijeka čini 16 kanonski osnovanih mjesnih bratstava i broji 413 trajno zavjetovanih članova; Područno bratstvo OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ čini 9 mjesnih bratstava i broji 180 trajno zavjetovanih članova; Splitsko-dubrovačko područno bratstvo OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ Split čini 23 kanonski osnovana mjesna bratstva i broji 535 trajno zavjetovanih članova.

Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a čini 106 kanonski osnovanih mjesnih bratstava i broji 3768 trajno zavjetovanih članova.

(Usp. Izvješće Anđe Slunjski, OFS, nacionalne ministre, URBROJ: 153/2021. Zagreb, 8. listopada 2021.)

Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Ivan Krstitelj“ u Konjevratima, u osnivanju, pripada Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ sa središtem u Zadru. Ovo Područno bratstvo OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ čini 9 kanonski ustanovljenih mjesnih bratstava: OFS „Sv. Frane“, Zadar; OFS „Sv. Elizabeta“, Novalja (otok Pag); OFS „Gospa od Ružarija“, Preko (otok Ugljan); OFS „Sv. Ante Padovanski“, Knin; OFS „Gospa od Ružarija“, Drniš; OFS „Sv. Frane“, Šibenik; OFS „Uzvišenje svetoga križa“, Krapanj-Brodarica; OFS „Sv. Ivan Pavao II.“, Mirlović Zagora, OFS „Sv. Ante Padovanski“, Šibenik-Šubićevac.

Područno bratstvo OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ broji 180 trajno zavjetovanih članova.

Dva mjesna bratstva OFS-a su u osnivanju: OFS „Gospa od Anđela“, Karin (kanonski će biti osnovano 20. studenoga 2021.) i OFS „Sv. Ivan Krstitelj“, Konjevrate, u osnivanju koje je sad započelo „vrijeme uvođenja“ i „vrijeme formacije“.

Nakon iznesenih obavijesti o identitetu, ulozi i poslanju Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) uslijedila je bogata plenarna rasprava i razgovor.

Zaključno je rečeno: „OFS nikada ne smijemo promatrati odvojeno i izolirano od otajstva Krista i Povijesti spasenja nego uvijek kroz prizmu otajstva Krista i Povijesti spasenja s označnicom služenja. OFS nikada ne smijemo promatrati izdvojeno i izolirano od Crkve nego uvijek unutar Crkve i u službi Crkve. OFS se ne smije promatrati odvojeno i izolirano od franjevačke obitelji nego uvijek organski povezan s franjevačkom obitelji koja posreduje fraternitas (bratstvo), minoritas (malenost), evangelicitas (vjernost evanđelju) i apostolicitas (apostolsku djelatnost) s porukom: Ne živjeti samo sebi, već služiti i drugima! Kao takav OFS „Sv. Ivan Krstitelj“ u Konjevratima bit će i bivati bratstvo koje će župnu zajednicu činiti još življom i djelotvornijom“.

Na kraju su nazočni simpatizeri OFS-a „Sv. Ivan Krstitelj“ Konjevrate, u osnivanju, za voditelja jednoglasno izabrali Joška Vukovića i Anitu Slavicu za zamjenicu voditelja. Oni će, zajedno s duhovnim asistentom fra Božom, biti odgovorni voditeljski tim u ovom „vremenu uvođenja“, „vremenu formacije“ i zavjetovanja Pravilu.

Jednoglasno su dogovorili i mjesečne susrete svakoga drugog ponedjeljka u mjesecu u 17 sati u župnoj dvorani.