Psalmi: 25 – 50

MARIJAN VUGDELIJA, Psalmi: 25 – 50. Njihovo porijeklo i značenje, Služba Božja, Split, 2023.


Autor Marijan Vugdelija, ofm je svoje višedecenijsko stručno znanje i bogato profesorsko iskustvo stečeno proučavanjem i poučavanjem Biblije ugradio u ovo tumačenje Knjige Psalama.

Komentari i istraživanja Knjige Psalama, koji su proteklih nekoliko desetljeća objavljivani na velikim svjetskim jezicima, sada su dostupni i na hrvatskom jeziku zahvaljujući ovoj knjizi prof. Vugdelije. Naime, dr. Vugdelija je konzultirao brojne publikacije o Knjizi Psalama i –  sukladno znanstvenim pravilima provjerljivog citiranja – preuzeo je najbolje iz tih publikacija i učinio je to sada dostupnim i na hrvatskom jeziku u ovom komentaru Psalama 25-50.

Dodatna je vrijednost i originalnost ove knjige sadržana u činjenici da autor donosi vlastiti prijevod svakog od psalma koji komentira. Ovaj prijevod Psalama 25-50 inovativan je na leksičkoj razini i na razini sintakse. Naime, dr. Vugdelija često prevodi hebrejske riječi novim, nijansiranim hrvatskim riječima i ovaj prijevod često unosi novi ritam u iskazni slijed.

Iako autor stručno i znanstveno tumači hebrejski jezik psalama, on uspijeva to tumačenje približiti širem krugu čitatelja tako što ključne hebrejske riječi i izričaje donosi u transkribiranom obliku.

Anto Popović, ofm


Polazeći od toga daje Sveto pismo neiscrpiva riznica Riječi, a Psaltir najsvestraniji izraz molitvenoga dijaloga s Bogom, komentar psalama iz pera prof. Marijana Vugdelije nudi isto tako širok, a istodobno detaljan pogled kako na Psaltir u cjelini tako i na svaki pojedini psalam.

Nakon prvoga volumena u kojem imamo opći uvod u Psaltir, te prijevod i tumačenje Psalama 1 – 24, sada držimo u rukama drugi volumen koji obuhvaća Psalme 25 –  50. Time, za sada, imamo na hrvatskom jeziku novi prijevod i detaljan komentar trećine Psaltira.

Autor je zadržao stil, metodu i kvalitetu koja je već poznata čitateljima prvoga komentara koji sadrži prva dvadeset i četiri psalma, pa je u ovom drugom volumenu ispunio očekivanja svih koji su iščekivali nastavak njegova djela.

Psalmi su u prvom redu prevedeni što je moguće vjernije izvornom hebrejskom tekstu, ali isto tako ne zanemarujući nastojanje da se osjeti ljepota i snaga njihova poetskoga izraza. Potom slijedi detaljna egzegetska analiza teksta koja se pretače u tumačenje sadržaja i poruke pojedinih psalama. Tumačenje se ne ograničava na značenje psalama u vrijeme njihova nastanka, nego i na njihovu upotrebu i razumijevanje tijekom povijesti pa sve do danas. Psalmi, naime, i danas spadaju u najkorištenije dijelove Svetoga pisma kako u liturgiji Crkve tako i u osobnoj molitvi. Stoga će zainteresirani čitatelji u ovom komentaru pronaći prikladno sredstvo kojim će ne samo obogatiti svoje biblijsko i teološko znanje, nego će moći produbiti i svoj odnos s Bogom, kojemu su se u psalmima obraćali njihovi drevni autori.

Domagoj Runje, ofm