Šibenik: Održan VIII. izborni kapitul u Područnom bratstvu OFS-a

VIII. izborni kapitul Zadarsko-šibenskog područnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Nikola Tavelić“ sa sjedištem u Zadru (Franjevački samostan sv. Frane, Trg sv. Frane 1) održan je u velikoj dvorani Katoličke osnovne škole (Velimira Škorpika 8, 22000 Šibenik) u subotu 4. lipnja 2022. s početkom u 10 sati.

Kapitulu je predsjedala Anđa Slunjski, OFS, nacionalna ministra, a u ime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata nazočio je fra Zvonimir Brusač, TOR, predsjednik iste Konferencije.

Nacionalnoj ministri Anđi i predsjedniku Konferencije fra Zvonimiru pozdrave su uputili Ante Labor, OFS, područni ministar u svoje ime i uime Područnog vijeća i svih delegata na kapitulu. Fra Stipe Nimac, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata, pozdravio je iste u ime svoje i uime dvojice članova Konferencije: fra Augustina Kordića, OFMConv, područnoga duhovnog asistenta, i fra Nikole Baruna, TOR, područnoga duhovnog asistenta.

Kapitulu su nazočili i fra Petar Klarić, OFM, duhovni asistent MB „Gospa od Anđela“, Karin te Ivana Radan, predsjednica Područne Frame i članica Područnog vijeća OFS-a.

Nacionalna ministra Anđa pozdravila je sve prisutne kapitularce i predočila smjernice OFS-a u svezi Područnoga izbornog kapitula (Generalne konstitucije OFS-a,  Čl. 76.-84.). Ukazala je na vrijednost i važnost izbornog kapitula za život i rad Područnog OFS-a.

Fra Zvonimir je održao duhovni nagovor s naglaskom na formaciju u OFS-u koji je naslovio „Produbljivanje i življenje Franjevačkoga identiteta OFS-a“.

Trogodišnje „Izvješće“ (2019. – 2022.) iznio je područni ministar Ante. Isto je jednoglasno usvojeno. Potom je područna blagajnica Ana Brakus, OFS, predočila blagajničko izvješće koje je također jednoglasno usvojeno.

Nakon duhovnog nagovora i izvješća razvila se bogata rasprava u kojoj su sudjelovali mnogi kapitularci. Istaknuto je i kanonsko osnivanje, na Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu OFS-a, dvaju novih mjesnih bratstava OFS-a: „Sv. Ante Padovanski, Šibenik – Šubićevac i Mjesno bratstvo OFS-a „Gospa od Anđela“, Karin, te Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Ivan Krstitelj“ Konjevrate u osnivanju.

Posebno je naglašeno da je potrebno staviti naglasak i prioritet na početnu i trajnu formaciju u OFS-u (Generalne konstitucije OFS-a, Čl. 37.-45.).

Na mandat od tri godine u Područno vijeće OFS-a 2022.-2025. izabrani su:

Ante Labor, OFS (MB „Uzvišenje svetoga Križa“, Krapanj – Brodarica), područni ministar;

Stanko Bakula, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), zamjenik područnog ministra;

Sanja Čudina, OFS, (MB „Uzvišenje svetoga Križa“, Krapanj – Brodarica), područna tajnica;

Andrijana Pešić, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), područna blagajnica;

Žanet Roca, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), područni povjerenik za formaciju;

Nina Malenica, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), područni povjerenik za Framu.

Područno vijeće čine i ovi članovi:

fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik konferencije područnih duhovnih asistenata;

fra Augustin Kordić, OFMConv, područni duhovni asistent;

fra Nikola Barun, TOR, područni duhovni asistent.

u Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu OFS-a nema franjevaca kapucina (OFMCap);

Ivana Radan (Frama „Sv. Ante Padovanski“, Šibenik – Šubićevac), predsjednica područne Frame.

Područni vijećnici:

Mijo Šušnja, OFS, (MB „Gospa od Anđela“, Karin), područni vijećnik;

Andrija Pešić, OFS, (MB „Sv. Frane“, Šibenik), područni vijećnik.

Izabrana su i dva zastupnika te njihovi zamjenici za Hrvatski nacionalni kapitul OFS-a:

Ladislav Vojnić Tunjić, OFS (MB „Gospa od Anđela“, Karin), prvi zastupnik;

Marija Baričević, OFS (MB „Sv. Elizabeta Ugarska“, Novalja), zamjenica prvog zastupnika;

Hrvoje Šteko, OFS (MB „Sv. Frane“, Zadar), drugi zastupnik;

Milka Ricov, OFS (MB „Sv. Elizabeta Ugarska“, Novalja), zamjenica drugoga zastupnika.

Poslije izbora bila je misa koju je predslavio i propovijedao fra Zvonimir Brusač, nacionalni duhovni asistent. Suslavitelji su bili područni duhovni asistenti fra Augustin i fra Stipe. Pjevanje za vrijeme mise animirao je fra Petar Klarić, duhovni asistent u Karinu. Fra Zvonimir je poslije evanđelja i propovijedi uveo izabrane u službu.

Nakon Kapitula područni ministar Ante zahvalio je članovima Područnoga vijeća u prethodnom mandatu za odgovorno obnašanje svojih službi, zahvalio je nacionalnoj ministri Anđi i nacionalnom duhovnom asitentu fra Zvonimiru. Isto tako i s. Mandici, ravnateljici Katoličke osnovne škole u Šibeniku i drugim djelatnicima i djelatnicama, posebno kuharima u kuhinji, koji su sve učinili da bude ugodno i lijepo. Područni mistar zahvalio je svim kapitularcima, a novoizabranom Područnom vijeću na mandat (2022. – 2025.) zaželio je odgovorno obnašanje zadanih službi u Područnom vijeću.

Nakon mise ručak su pripremili kuharice i kuhari Katoličke osnovne škole u Šibeniku.

Tekst: Fra Stipe Nimac, OFM

Fotografije: fra Augustin Kordić, OFMConv; Svemirka Matić, OFS; Milka Ricov, OFS; Ivana Radan, Frama