Split: Održan susret trajne formacije

U ponedjeljak 31. svibnja 2021. održan je susret trajne formacije za svečano zavjetovanu braću Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. Susret je održan u virtualnom okruženju, na platformi Zoom, s početkom u 16 sati, a organizirao ga je moderator trajne formacije fra Šimun Markulin, zajedno s članovima Vijeća za duhovna zvanja. Sudjelovalo je 55 fratara, a dan nakon susreta članovima Provincije e-poštom je dostavljena poveznica na snimku susreta.

Tema susreta bila je „Duhovna zvanja – izazovi i mogućnosti“, a organizatori su se vodili smjernicama iz dokumenta Ratio formationis koji definira da su „sva bratstva i svaki brat posebno odgovorni da ubrzaju i potpomažu rad za zvanja…“.

Sudjelovalo je četvero predavača: izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović (Split), profesorica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu; don Damir Stojić, SDB, župnik i ravnatelj salezijanske zajednice na Jarunu u Zagrebu; fra Josip Vlašić, član Hercegovačke franjevačke provincije na službi u Pazinu; i fra Ivan Režić, pročelnik Vijeća za duhovna zvanja i magistar bogoslova u Splitu.

Predavači su za svoja izlaganja imali po 15 minuta. Izv. prof. dr. sc. Bandalović održala je predavanje na temu „Mladi i obitelj u suvremenom društvu“. Opisala je kontekst u kojem žive suvremeni mladi, stavljajući naglasak na stanje u našoj domovini. Preko PowerPoint prezentacije predstavila je sudionicima susreta sociološko istraživanje o stavu mladih o duhovnosti, religioznosti, religiji, obitelji… Studije na europskoj razini pokazuju da je obitelj i dalje na prvom mjestu ljestvice vrednota, no istodobno svjedočimo krizi obitelji. Profesorica je istaknula potrebu provođenja dobrih i dugotrajnih obiteljskih i populacijskih politika, istaknuvši da su među mladima prisutne tradicionalne obiteljske vrijednosti i da se među tim istim mladim članovima hrvatskog društva i Crkve osjeća prisutnost postmodernizacijskih procesa. Don Damir je obrazložio temu „Evangelizacija mladih prema pastoralu zvanja“. U vrlo zanimljivom predavanju istaknuo je četiri važne točke: 1) omogućiti mladima jaka duhovna iskustva (duhovne obnove, klanjanja…); 2) ponuditi mladima duhovno vodstvo (presudno je prisustvo svećenika koji prati mlade); 3) razvijati apostolat mladih (rad s animatorima, ministrantima,…); 4) naglašavati važnost zdravog obiteljskog ozračja i zajedničkog života. Na kraju je istaknuo svetački lik Franje iz Asiza, koji je i danas mnogim mladima uzor života i primjer kako nasljedovati Gospodina Isusa Krista. U trećem predavanju fra Josip je govorio o primjerima dobre prakse iz Hercegovačke franjevačke provincije, pri čemu je istaknuo važnost ustrajne molitve za duhovna zvanja i potrebu da svaki fratar, odnosno svećenik, svojim životom svjedoči vlastiti poziv. Toplo je preporučio organizaciju molitvenih susreta za mlade, seminara za mlade (npr. „Dođi i vidi“), promocija duhovnih zvanja po župama, seminara za ministrante, kao i otvorenost i spremnost za razgovor s mladima. U zadnjem predavanju pod naslovom „Aktualno stanje i konkretni prijedlozi u radu s mladima u perspektivi odgoja novih duhovnih zvanja u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja“ fra Ivan je istaknuo da se prva inicijativa u svrhu promocije novih duhovnih zvanja ostvaruje autentičnim kršćanskim i redovničkim životom, a briga oko novih duhovnih zvanja artikulira se konkretno i nesebičnom brigom oko odgoja i usmjeravanja braće u početnoj formaciji. Fra Ivan je potom ukratko dao važne smjernice za rad s mladima, s ministrantima, s Franjevačkom mladeži, s mladim obiteljima i s članovima Franjevačkog svjetovnog reda (OFS). Donosimo te smjernice:

  1. Rad s ministrantima (ministranticama) shvatiti vrlo ozbiljno, preko ministranata dolazimo i do mladih obitelji. Svaka župa mora imati plan rada s ministrantima, a neki bi morali biti kreativniji i otvoreniji u organizaciji zajedničkih susreta i druženja formativnog karaktera. U ovom smislu, ne bismo smjeli biti uskogrudni i trebali bismo mlade upoznavati i s drugim vidovima ostvarenja duhovnog poziva (kontemplativni redovi, ženske zajednice – u suradnji s redovnicama).
  2. Činjenica je da župe na teritoriju naše Provincije, ako ne njeguju aktivni rad s Franjevačkom mladeži, osim redovite župske kateheze, zapravo ne provode nikakav drugi oblik rada s mladima! Uprava Provincije trebala bi povesti računa o tome, donijeti konkretne odluke te nadzirati njihovo provođenje. Iznimno je potrebno poznavati temeljnu strukturu i pravni okvir OFS-a i Frame te djelokrug uloga i odnose supsidijarnosti. U još uvijek solidno napučenim župama koje opslužujemo, ukoliko ispravno vrednujemo našu franjevačku karizmu, morao bi postojati OFS ili Frama.
  3. Asistent Frame i promotor duhovnih zvanja morao bi biti oslobođen ozbiljnih pastoralnih obveza, kako bi se mogao odgovorno i zauzeto posvetiti svojoj službi koja ne bi smjela trajati kraće od 3 godine! Potrebno nam je više hrabrosti i učenja po modelu ribara koji ustrajno isplovljava i baca mreže. Nerijetko su te mreže prazne i poluprazne, ali ne zaboravimo da znaju biti i bogate ulovom. Usporedbe radi, u vrlo sličnoj franjevačkoj i pastoralnoj provinciji Bosni Srebrenoj određen je jedan brat isključivo za rad s Framom i kao promotor duhovnih zvanja, oslobođen bilo koje druge službe. U asiškoj provinciji za to je zaduženo čak 5 fratara!
  4. Prisutnost braće u školskom vjeronauku – kada se govori o odgoju novih duhovnih zvanja, trebalo bi imati na umu i činjenicu da je sve manje braće uključeno kao aktivni predavači vjeronauka u školi, u našoj Provinciji njih ne više od 20. Prisutnost i svjedočanstvo života u osnovnoškolskom i srednjoškolskom uzrastu, na osobit način, svjedoče to mnogi, kod nekih sadašnjih svećenika u našoj zajednici doprinijelo je otkrivanju duhovnog poziva i osnaženja kod stvaranja odluke u srednjoškolskoj dobi i kasnije.
  5. Inzistirati na formativnim susretima s učenicima srednjoškolskog uzrasta i ponuditi im mogućnost susreta u svrhu promocije duhovnih zvanja. To može biti dio vjeronaučnog programa u školi, ali i dio župske kateheze mladih ili redovitog programa Frame.
  6. U kontekstu drastičnog smanjenja broja sjemeništaraca, redovito gimnazijalaca koji imaju prilično zahtjevan školski program, određene redovničke zajednice sve više pribjegavaju praksi da njihovi sjemeništarci sa slabijim uspjehom iz osnovne škole pohađaju neke druge četverogodišnje škole i istodobno stanuju u sjemeništu. Bilo bi dobro i o tome ozbiljno razmisliti.
  7. Treba dodatno osmisliti rad s mladim obiteljima, u suradnji s pastoralnim teolozima, i ponuditi konkretne oblike njegova obogaćenja, uvijek u perspektivi promocije oblika rada koji pozitivno vrednuju i promoviraju franjevačku karizmu i odgoj novih duhovnih zvanja.
  8. Redovita molitva i klanjanje za nova duhovna zvanja.

Provincijal fra Marko Mrše kratko se osvrnuo na navedena predavanja, a potom je uslijedila plenarna rasprava. Sudionici su postavljali pitanja i iznosili primjedbe, a na samom kraju fra Šimun je zahvalio predavačima, fratrima koji su sudjelovali, a osobito provincijalu fra Marku, tajniku Provincije fra Ivanu Udovičiću i ekonomu Provincije fra Borisu Čariću. Susret je završio molitvom u 18 sati.

fra Šimun Markulin