Srušeni objekti Provincije za vrijeme Domovinskog rata

POPIS OBJEKATA KOJE JE SRPSKI AGRESOR
NA OKUPIRANOM DIJELU PROVINCIJE
SRUŠIO DO TEMELJA ILI TEŠKO OŠTETIO.

Sinjsko samostansko okružje

Hrvace

 • 1.    Župna crkva  granatirana i oštećena u dijelu prezbiterija. 
 • 2.    Župska kuća  oštećena od gelera na fasadi.

Potravlje

 • 3.    Župna crkva sv. Filipa i Jakova u Potravlju oštećena od granatiranja.
 • 4.    Crkva Imena Isusova u Satriću  zapaljena, kipovi osakaćeni.
 • 5.    Crkva  sv. Josipa u Maljkovu zapaljena.
 • 6.    Kapelica sv. Paškala uz župnu kuću zapaljena, inventar uništen.
 • 7.    Župna kuća  zapaljena.

Vrlika

 • 8.      Župna crkva Gospe Ružarice devastirana i opljačkana, brončani kip fra Filipa Grabovca ukraden.
 • 9.      Crkva sv. Spasa u Ježeviću miniranjem razorena.
 • 10.   Crkva sv. Jure u Maovicama devastirana.
 • 11.   Crkva sv. Petra pogođena projektilom i devastirana.
 • 12.   Crkva sv. Luke u Štikovu devastirana.
 • 13.   Župna kuća opljačkana, odneseno sve osim zidova.

Kninsko samostansko okružje

Knin

 • 14.   Župna crkva sv. Ante u Kninu  opljačkana i zapaljena.
 • 15.   Crkva sv. Josipa u Kninu opljačkana i devastirana.
 • 16.   Crkva sv. Ane u Zvjerincu u Kosovu, spomenik kulture,  miniranjem razorena.
 • 17.   Kapelica u Kosovu  minirana.
 • 18.   Crkva Gospe Biskupijske (Naše Gospe) u Biskupiji devastirana, Kljakovićeve freske oštećene.
 • 19.   Samostan sv. Ante opustošen.

Kijevo

 • 20.   Župna crkva sv. Mihovila u Kijevu do temelja srušena, groblje oskvrnjeno.
 • 21.   Crkva sv. Josipa u Uništima miniranjem srušena.
 • 22.   Kapela sv. Katarine uz župsku kuću, spomenik kulture, zapaljena.
 • 23.   Župna kuća  zapaljena.
 • 24.   Kapela Gospe od Ružarija, u selu niže župne kuće, zapaljena.

Vrpolje

 • 25.   Župna crkva sv. Jakova, spomenik kulture, zapaljena.
 • 26.   Spilja Gospe Lurdske u Golubiću  devastirana.

Visovačko samostansko okružje

Visovac

 • 27.     Na crkvi Gospe Visovačke oštećena fasada, zvonik i prozori.
 • 28.     Na samostanu  oštećena fasada i nekoliko prozora, uništeno  krovište gospodarskih zgrada.

Čista Velika

 • 29.     Župna crkva sv. Ane  miniranjem razorena.
 • 30.     Crkva sv. Ante u Gaćelezima miniranjem razorena.
 • 31.     Crkva sv. Jure u Dragišićima znatno oštećena, unutrašnjost crkve opustošena, stari drveni oltar uništen.
 • 32.     Crkva sv. Petra u Morpoloči, spomenik kulture, devastirana.
 • 33.     Župna kuća i vjeronaučna dvorana  zapaljene.

Stankovci

 • 34.     Župna crkva Velike Gospe oštećena.
 • 35.     Crkva sv. Josipa u Budaku oštećena od gelera.
 • 36.     Crkva sv. Ante u Velimu oštećena od gelera.
 • 37.     Crkva Gospe Karmelske u Putičanjima oštećena granatiranjem.
 • 38.     Crkva Gospe Podrebače na mjesnom groblju oštećena s dvije granate.

Lišane

 • 39.     Župna crkva sv. Mihovila, spomenik kulture,  zapaljena, groblje oštećeno.
 • 40.     Crkva sv. Nikole Tavelića u Lišanima srušena do temelja.
 • 41.     Crkva sv. Jere u Lišanima  razorena  miniranjem.
 • 42.     Crkvica  na novom lišanskom groblju  srušena.
 • 43.     Crkva sv. Kate, stara crkva, u Vukšiću, spomenik kulture,  miniranjem razorena.
 • 44.     Crkva sv. Kate, nova,  u Vukšiću  minirana.
 • 45.     Crkva sv. Ante  Padovanskog u Ostrovici, spomenik kulture, krovište i sakristija  srušeni.
 • 46.     Crkva sv. Ante Pustinjaka u Buliću, spomenik kulture, miniranjem srušena, oba zvona odnesena.
 • 47.     Župna kuća  opljačkana i zapaljena.

Piramatovci

 • 48.     Župna crkva Svih Svetih u Krkoviću, spomenik kulture, miniranjem razorena.
 • 49.     Crkva sv. Ante u Krkoviću  zapaljena.
 • 50.     Crkva sv. Bartula u Ždrapnju, spomenik kulture, oštećena, krov zapaljen.
 • 51.     Crkva Gospe od Milosti (sv. Roko) u Piramatovcima  zapaljena.
 • 52.     Crkva sv. Ante Padovanskoga na groblju u Vaćanima razorena, groblje oskvrnjeno.
 • 53.     Crkva sv. Marka u Sonkoviću, spomenik kulture, potpuno razorena.
 • 54.     Župna kuća opljačkana i zapaljena.

Rupe

 • 55.     Župna crkva sv. Ante  Padovanskog u Rupama  minirana.
 • 56.     Crkva sv. Jure u Rupama, spomenik kulture,  zapaljena, zvona odnesena.
 • 57.     Župna kuća  zapaljena.

Dubravice

 • 58.     Župna crkva sv. Katarine, spomenik kulture,  oštećena granatama.
 • 59.     Kapela Gospe Fatimske u Dubravicama  granatirana.
 • 60.     Crkva sv. Roka u Prispu  granatirana.
 • 61.     Crkva sv. Nikole u Plastovu, spomenik kulture,  razorena minama.
 • 62.     Nova župna kuća garantirana, oštećeno krovište i uredski namještaj.
 • 63.     Stara župna kuća  granatirana.

Miljevci

 • 64.     Župna crkva Imena Isusova u Drinovcima, spomenik kulture, oštećena iznutra i devastirana.
 • 65.     Crkva sv. Petra i Pavla u Širitovcima  granatirana.
 • 66.     Župna kuća zapaljena.

Promina

 • 67.     Župna crkva sv. Mihovila u Oklaju, spomenik kulture, zapaljena, zvona odnesena.
 • 68.     Crkva Svih Svetih u Razvođu, spomenik kulture, zapaljena, zvona odnesena.
 • 69.     Crkva Svetog Duha u Matasima zapaljena.
 • 70.     Crkva sv. Roka u Čitluku, spomenik kulture,  zapaljena.
 • 71.     Crkva Gospe Čatrnjske u Lukaru, spomenik kulture, dijelom uništena.
 • 72.     Crkva sv. Martina u Mratovu, spomenik kulture,  zapaljena.
 • 73.     Kapelica sv. Nikole Tavelića u Bogetićima  zapaljena.
 • 74.     Župna kuća  zapaljena.

Drniš

 • 75.     Župna crkva Gospe Ružarice u Drnišu, spomenik kulture, devastirana,  krovište  oštećeno.
 • 76.     Crkva sv. Ante Padovanskog u Drnišu, spomenik kulture, miniranjem srušen  zvonik, oštećen krov, opljačkana i devastirana.
 • 77.     Crkva sv. Roka u Drnišu  minirana.
 • 78.     Crkva sv. Jure u Žitniću, spomenik kulture, oštećena, groblje oskvrnjeno.
 • 79.     Crkva Presvetog Trojstva u Sedramiću, spomenik kulture, granatirana.
 • 80.     Crkva sv. Ivana Krstitelja u Badnju, spomenik kulture, miniranjem razorena.
 • 81.     Crkva Kraljice Mira u Kričkama miniranjem teško oštećena, zvonik srušen, inventar uništen.
 • 82.     Crkva sv. Ilije u Lišnjaku, spomenik kulture,  oštećena granatiranjem.
 • 83.     Crkva sv. Franje u Trbounju  oštećena i opustošena.
 • 84.     Župna kuća opljačkana.

Siverić

 • 85.     Župna crkva sv. Petra u Siveriću, spomenik kulture, granatirana i devastirana, zvonik srušen, groblje oskvrnjeno.
 • 86.     Crkvica sv. Nediljice u Siveriću, na Promini, teško oštećena i opustošena.
 • 87.     Župna kuća  zapaljena.

Kadina Glavica

 • 88.     Župna crkva sv. Josipa Radnika više puta pogođena granatama, unutrašnjost oštećena potom zapaljena.
 • 89.     Crkva sv. Ivana Glavosjeka u Parčiću miniranjem razorena, grobovi pretvoreni u bunkere.

Gradac

 • 90.     Župna crkva Male Gospe u Gracu, spomenik kulture, miniranjem razorena.
 • 91.     Kapelica uz župsku kuću u Gracu zapaljena.
 • 92.     Crkva sv. Martina u Moseću minirana.
 • 93.     Župna kuća i vjeronaučna dvorana devastirane i zapaljene.
 • 94.     Crkva Presv. Otkupitelja u Otavicama, spomenik kulture, obeščašćena i oštećena.

Kljaci

 • 95.     Župna crkva sv. Ilije u Kljacima, spomenik kulture, više puta pogođena granatama, veći broj grobova oko crkve uništen.
 • 96.     Župna kuća opljačkana i devastirana.

Šibensko samostansko okružje

Šibenik 

 • 97.     Crkva sv. Lovre  oštećena granatiranjem.
 • 98.     Samostan sv. Lovre granatiran.
 • 99.     Župna crkva Gospe van Grada granatirana.
 • 100.   Župna kuća granatirana, oštećeno prizemlje kod garaže.

Konjevrate

 • 101.   Župna crkva sv. Ivana Krstitelja, spomenik kulture, pogođena s više granata.

Karinsko samostansko okružje

 Samostan i crkva u Karinu srušeni do temelja 13. veljače 1993.

Samostan i crkva Svete Marije u Karinu, spomenik kulture,
do temelja srušeni 13. veljače 1993. godine.0

Karin

 • 102.   Crkva Svete Marije u Karinu, spomenik kulture, do temelja srušena.
 • 103.   Samostan u Karinu, spomenik kulture, srušen miniranjem, minirana i redovnička grobnica, gospodarske zgrade zapaljene.

Kruševo

 • 104.   Župna ckrva sv. Jure u Kruševu, spomenik kulture, miniranjem razorena.
 • 105.   Crkva Gospe od Zečeva u Bukovcu  zapaljena.
 • 106.   Crkva sv. Kuzme i Damjana u Ribnici, spomenik kulture, devastirana, oltar zapaljen.
 • 107.   Župna kuća zapaljena, vjeronaučne dvorane uništene.

Perušić

 • 108.   Župna crkva Uznesenja Marijina u Perušiću, spomenik kulture, miniranjem razorena.
 • 109.   Crkva sv. Jure u Perušiću, spomenik kulture, devastirana i opljačkana.
 • 110.   Crkva Male Gospe u Lisičiću  miniranjem razrušena.
 • 111.   Crkva sv. Martina u Donjim Lepurima, spomenik kulture, minirana.
 • 112.   Crkva Sv. Duha u Podgrađu, spomenik kulture, miniranjem razorena.
 • 113.   Župna kuća zapaljena. 

Lovinac

 • 114.   Župna crkva sv. Mihovila u Lovincu, spomenik kulture, zapaljena.
 • 115.   Crkva sv. Ante u Lovincu je zapaljena.
 • 116.   Crkva sv. Franje Asiškoga u Vraniku, spomenik kulture, miniranjem razorena.
 • 117.   Crkva sv. Roka u Svetom Roku zapaljena.
 • 118.   Kapelica Gospe Lurdske miniranjem razorena.
 • 119.   Župna kuća zapaljena.

Ričice

 • 120.   Crkva sv. Marije Magdalene, spomenik kulture, spaljena.

Sv. Rok

 • 121.   Župna crkva sv. Roka, spomenik kulture, spaljena, groblje opustošeno.
 • 122.   Kapelica Gospe Lurdske razorena.

Franjevci su se  nakon “Oluje” s narodom vratili na zgarišta, pomažući njihovo oživljavanje. Time su i u Domovinskom ratu, kao vođe naroda u dobru i u zlu, izvršili svoju povijesnu ulogu, uvijek praćenu krvlju i razaranjima.