Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja III.

U nakladi Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja i zbornika „Kačić“ izašla je edicija Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja III. Ovaj treći svezak, kao i prva dva, uredio je fra Stipica Grgat. Fra Stipica je među ostalim učinio transkripciju i notografiju. Sav rad obavljen u suradnji sa stručnjacima iz predmeta  muzikologije i etnomuzikologije Hanom Breko Kustura i Joškom Ćaletom. Recenzenti su Vito Balić i Domagoj Volarević.

Publikacija koju ovdje dono­simo pod gornjim naslovom, treća je u nizu u okviru projekta istraživanja crkvenih pučkih napjeva u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja. S prethodnim dvama i ovim III. sveskom, istraživački rad, a time i čitav projekt prikupljanja tradicijskih crkvenih napjeva u spomenutoj provinciji, započet 2008. godine, nakon punih 13 godina uspješ­no je dovršen. Zahvaljujući velikoj požrtvovnosti sviju koji su bili uključeni u taj projekt i koji su doprinijeli njegovu ostvarenju, počevši od organizatora, istraživača, snimatelja, zapisivača, pjevača, župnika, muzikologa i etnomuzikologa do je­zikoslovaca, korektora, urednika, tehničkih urednika, savjetnika, prevoditelja, izdavača i recenzenata, može se reći da je konačni cilj postignut. Stotine napjeva koji su kroz minula stoljeća bili konstitutivni dio liturgijskog života župnih zajednica i franjevačkih samostana, koji su usmenom predajom do nas dospjeli, sveukupno njih 482, napokon su zapisani i objavljeni u trima zbornicima ovoga projekta te tako zauvijek oteti zaboravu.


Iz recenzija:

Iz opsežnog rada na prikupljanju tradicijskoga crkvenog pučkog pjevanja u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu koji je trajao punih 13 godina, proizašao je novi, treći svezak u glazbenom nizu Nova et vetera (sv. 12) Zbornika Kačić. Pod marnim uredništvom fra Stipice Grgata u ovom trosveščanom izdanju [sv. I (2011.), sv. II (2015.) i sv. III (2021.)] ukupno su priređena i obrađena 482 glazbena primjera crkvene pučke pjevane baštine na malo manje od 1700 stranica, pri čemu je ovaj III. svezak najopsežniji s 220 primjera na 658 stranica. Zborniku je na USB Stick-u priloženo 146 snimki napjeva, dvije trećine transkribirane građe, koje je, kao i u prethodnim svescima, kvalitetno obradio Mario Božić.

Glavninu priređene i obrađene građe u ovom svesku čini 188 transkribiranih tradicijskih crkvenih pučkih pjevanja koja je Stjepan Stepanov snimio 1974. godine uz asistenciju dr. fra Karla Jurišića, zapisivača tekstova, u župama makarskog primorja, Imotske krajine te Vrgorca s okolnim župama. Ova je građa pohranjena u Staroslavenskom institutu u Zagrebu, a digitalizirao ju je Boris Doliner. Njoj su pridodana 32 primjera koje su prikupili Ivana Babić, Mario Cikojević, fra Ivan Čupić, fra Stipica Grgat, Nikolina Luketić Delija i Aleksa Srzić. Sve napjeve transkribirao je fra Stipica Grgat te napisao iscrpne komentare za svakoga od njih i izradio njihove analitičke prikaze. Kao i u prethodnim izdanjima, komentari su napisani prema bogatim arhivskim izvorima uz temeljit kritički aparat i sadrže važne etnološke, etnografske i etnomuzikološke podatke.

dr. sc. Vito Balić


Verba volant, scripta manent, veli latinska poslovica. Njenu istinitost je na razne načine povijest opravdavala i pokazivala važnost zapisa, i tekstualnih, a u novije vrijeme i digitalnih. Načini pisanoga su se kroz povijest prilagođavali. Takav je, možemo kazati i treći svezak monumentalne edicije Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja. Iako ovdje nisu samo riječi, već riječi na uzvišeni način izgovorene tj. pjevane, ono što je ovdje zapisano pomoći će ne samo da scripta manent, da riječi ostanu, već da riječi koje se pjevaju uzdignu duh onoga koji ih sluša. 

Kažemo li da je ova knjiga kruna prvih dvaju, kako se nerijetko slične stvari predstavljaju, bili smo nepošteni i neodređeni, jer su sva tri volumena organski povezana: svaki je kruna mukotrpnoga rada – na prvom svesku sam surađivao, pa mogu to iz prve ruke posvjedočiti – i svaki svezak bi možda najbolje bilo opisati kao dio jedinstvenoga tijela.

Prvi je svezak izišao još 2011, drugi 2015, te konačno je svjetlo dana ugledao i posljednji. Ovaj treći svezak, kako je predstavljeno u uvodu fra Stipice Grgata, glavnoga urednika, ali i praktičnoga spiritus movensa cijeloga projekta, uglavnom se bazirao na arhivsku građu. Mnogo materijala pronađenoga u arhivima obrađeni su po zahtjevima, ne samo muzikologije i pripadajućih metodičkih sustava, već se vodilo, kao i u ostalim svescima, računa i o liturgijskoj metodologiji.

 Uz prethodna dva sveska edicije Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Provinciji Presvetoga Otkupitelja ovaj treći upotpunjuje cjelinu. Sva su dakle tri sveska jedinstvo koje je potrebno tako i gledati. Rad i napor koji je uložen da bi ovaj treći svezak ugledao svjetlo dana – pogotovo u arhivima, golem je. Onima koji su strpljivo izvlačili pjevanu Riječ Gospodnju ali i riječ Crkve (!) na svjetlo dana možemo zahvaliti i učiti od njih, da se ovakvi napori višestruko isplate. Ne u materijalnom smislu, jer je to mnogo više od puke materijalne vrijednosti, dapače u tom je smislu neprocjenjivo. Ova tri sveska, odnosno cjelokupna edicija ponudila je nešto što ubrzana dinamika suvremenosti zaboravlja: snagu i produhovljenost čovjekovu koju može imati i potpuno osjetiti samo u izravnom odnosu s Bogom.

dr. sc. Domagoj Volarević


Kazalo

I. UVODNIK

Uvod…………………………………………………………………………………….VII
Neiscrpno blago zaboravu oteto……………………………………. IX

II. REDOSLIJED NAPJEVA

Redoslijed napjeva u osnovnim skupinama prema sadržaju i funkciji njihovih tekstova…………………………………………………………………… 3

III. NAPJEVI

Napjevi………………………………………………………………………………….. 15

IV. ANALIZE I NAPOMENE

Analize i napomene……………………………………………………………….. 259

V. TONSKI NIZOVI

Tonski nizovi………………………………………………………………………… 295

VI. KOMENTARI

Uvod…………………………………………………………………………………… 303

VII. TEKSTOVI NAPJEVA

Tekstovi napjeva……………………………………………………………………. 441

VIII. REDOSLIJED OBLIKA

Oblici napjeva (prema vrstama teksta) i njihova zastupljenost………. 531

IX. POPISI

Popis građe prema pojedinim lokalitetima (abecednim redoslijedom)……………………….. 539
Popis zapisivača i istraživača…………………………………………………… 553
Popis tonskih zapisivača…………………………………………………………. 555
Popis autora komentara…………………………………………………………… 557
Popis pjevača………………………………………………………………………… 559
Popis napjeva prema sadržaju i funkciji njihovih tekstova – svezak I – III

X. OZNAKE I KRATICE

Oznake osnovnih skupina napjeva prema mjestima njihove upotrebe (abecednim redoslijedom)……………………………………………………581
Objašnjenje posebnih znakova i kratica……………………………………..583
Kratice………………………………………………………………………………….585

XI. TONSKI ZAPISI

Tonski zapisi………………………………………………………………………….589

XII. PRILOZI I DODATCI

Izvori i literatura…………………………………………………………………….601
Summarium…………………………………………………………………………..613
Summary………………………………………………………………………………617
Zusammenfassung………………………………………………………………….621
Riassunto………………………………………………………………………………625
Kazalo osobnih imena…………………………………………………………….629
Iz recenzije Vite Balića……………………………………………………………643
Iz recenzije fra Domagoja Volarevića………………………………………..645