TURJACI

Župa sv. Ante Padovanskog
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
p.p. 76
21230 Sinj
Tel. 021/836 100

Župnik: fra Filip Milanović Trapo


Turjaci pripadaju Gradu Sinju u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Smješeteni su na jugozapadnom dijelu Sinjskog polja, pet km južno od Sinja. Župa Turjaci nastala je krajem XVII. st. kad su poslije oslobođenja od Turaka  franjevci doveli novo stanovništvo iz Bosne.  Župa je u početku obuhvaćala Turjake, Košute, Brodarić, Trilj, Vedrine i Vojnić. Prvi župnik te velike župe bio je franjevac iz Rame fra Šimun Pilipović, koji je s doseljenicima sagradio crkvu sv. Ante u groblju u Turjacima. Kasnijim osnivanjem samostalnih župa u Vojniću i Trilju, turjačka župa svedena je u svoje današnje granice. Župom su od samog početka upravljali franjevci iz  sinjskog samostana, s izuzetkom dvadesetak godina u prvoj polovici XIX. st.

Župne knjige sačuvale su se od g. 1814. (HAZ, R. k. 1368, V. k. 1369-1370, M. k. 1371).

Stara župna crkva sv. Ante Padovanskoga bila je izgrađena  u groblju 1701. godine. Imala je zvonik na preslicu s jednim zvonom a na oltarima su bile slike ukrašene srebrenim darovima. Crkva je stradala g. 1715. za turskog napada na Sinj. Poslije toga izgrađena je veća crkva koja je imala tri oltara. Crkva je stradala od snažnog potresa g. 1898., čiji je epicentar bio na području Trilja. Poslije toga bila je samo djelomično popravljena.

God. 1922.-1925. izgrađena je nova crkva sa zapadne strane  groblja. Ona je jednostavna betonska građevina s četvrtastom apsidom. Zvonik s tri zvona je ugrađen u pročelje crkve, na katu za zvona nalaze se bifore sa sve četiri strane, a na vrhu završne piramide je križ. Pročelje je raščlanjeno vertikalnim i horizontalnim linijama, na njemu su vrata s  polukružnim nadvratnikom, te sedam manjih i većih prozora na luk, a ispod kata za zvona još je jedan okrugli prozor. Glavni oltar je od mramora s  kipom sv. Ante. U lađi je slika Gospe od Zdravlja, u nišama kipovi Srca Isusova i sv. Josipa, nabavljeni 1977. godine. Na sjeverozapadnom zidu crkve ak. slikar Josip Botteri Dini izradio je mozaik Gospe od Zdravlja g. 1985., a g. 1986. na suprotnoj strani mozaik Pjesma brata Sunca od sv. Franje. God. 1994. ak. slikar Josip Biffel postavio je vitraje na šest prozora prizore iz života sv. Ante Padovanskog. Crkva je g. 1977. uređena prema novim liturgijskim propisima. God. 2002. izmijenjen je krov na crkvi, a g. 2005. uređena je fasada i uvedeno  centralno grijanje. U crkvi ima staro drveno raspelo. Prostor pred crkvom i dio crkvenog dvorišta prema groblju obložen je cementnim pločicama s nekoliko zelenih “otočića”.

Crkveni prostor ograđan je betonskim zidom. Na ulazu u crkveno dvorište s glavne ceste podignute su 1991. god.  dvije kapelice: Gospe od Zdravlja i sv. Ante.

U blizini crkve prema groblju izgrađena je 2002. godine mrtvačnica.

Župna kuća je bila teško oštećena od potresa (1898.). Tek 1958.  god., južnije od nje, izgrađena je nova.  Ona je od  2001. do 2003. god. tako temeljito obnovljena da su od nje ostali samo vanjski zidovi i nutarnji nosivi zid. Sa strane pročelja  nadograđen je novi dio.  God. 1975. ispred kuće izgrađena je vjeronaučna dvorana i nad njom stan za časne sestre koje su (sestre milosrdnice sv. Vinka Paulsko) od  1965. do 1994. god. u kući i crkvi pomagale župniku, a sada nedjeljom dolazi jedna u pastoralnu ispomoć.

Iz župe ima 8 svećenika (7 franjevaca i 1 svjetovni), 15 redovnica, 1 bogoslov, 5 članova FSR.

U župi djeluje područna škola.

Župni listić  ”Turjaci” izlazio je od 1992. do 1997. godine.

Župa pripada Cetinskom dekanatu Splitsko-makarske nadbiskupije.

U ŽUPI: 290  obitelji, 1080 vjernika (g.1939.:1240 + 86 vjernika,  g. 1965.: 212 obitelji, 1310 vjernika, g. 1978.: 235 obitelji, 1071 vjernik).

Literatura: Ante Ivanković: Podrijetlo hrvatskih rodova u Turjacima pokraj Sinja, Sinj 2005.


Župski list