UGLJANE

Župa sv. Ante Padovanskog
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
Ugljane 14b
21243 Ugljane
tel. 021/813 001

Župnik: fra Nediljko Tabak


Župa Ugljane pripada Gradu Trilju u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prostirala se u srednjem vijeku na krajnjem dijelu Cetinske županije. O tom najstarijem razdoblju nema nikakvih podataka. Početkom XVI. st. župa potpada pod tursku vlast i ostaje sve do 1715. godine. Nakon turskog osvajanja makarski su franjevci pastorizirali Gornju Cetinu kojoj je pripadalo i to područje, sve do 1968. god. kad  župa pridružena sinjskom samostanu.

Krajem XVII. i početkom XVIII. st. stanovništvo se Ugljana povećalo doseljenicima iz Bosne i Hercegovine. Župa, osamostaljena 1732. god., prostorno je bila prevelika tako da su je posluživala dva pa i tri franjevca.  U njezinu su sastavu još bile današnje župe Čaporice, Čačvina, Budimiri i Biorine koje su se tijekom vremena odcijepile i osamostalile.

Danas župa ima ove ogranke: Ugljane, dio Novih Sela i Strmendolac.

Stare župne matice su propale.

Župna crkva sv. Ante se spominje 1709. god. u izvješću pastirskog pohoda nadbiskupa Cupillija u kojem piše kako je bila pokrivena pločom a oko nje da je bilo groblje ograđeno gredama koje su 1718. godine  zamijenjene suhozidinom. Oko 1720. godine crkva je obnovljena na način da su stari zidovi sačuvani, a lađa je vjerojatno produžena tako da je crkva dobila duguljast oblik. Crkva je temeljito obnovljena 1863. godine. Sa strane  je dograđena sakristija. Na pročelju je g. 1958. podignut zvonik. Crkva ima gotički prelomljen svod. Veliki oltar je bio od šarenog mramora. Njegov donji dio podignut je 1780. godine. Na oltaru je  bilo mramorno svetohranište. U lađi su još dva oltara: Gospin  i sv. Ante iz 1778. godine. Crkva  je temeljito obnovljena 2000. godine. God. 2007.  dovedena je trofazna struja i elektrificirano zvono.

Oko crkve je groblje, opasano kamenim zidom1900. godine. Oko novoga dijela groblja g. 2007. stavljena pocinčana ograda. 

Crkva sv. Nikole, biskupa u Strmendocu izgrađena je 1767. a obnovljena 1906. godine. To je kamena presvođena građevina s apsidom i zvonikom na preslicu za jedno zvono. Crkva je obnovljena 2000. god.: promijenjen krov, nanovo ožbukana i obojana, stavljen mramorni pod, dvoja drvena vrata, napravljen novi kor sa spiralnim stepenicama, stavljeno grijanje na struju.

Crkva sv. Stjepana Prvomučenika  u Novim Selima (ugljanskim),  izgrađena je 1746. godine. Ima apsidu i naknadno ugrađen zvonik na pročelju. Crkva je obnovljena u posljednje vrijeme: oko nje je stavljen nogostup, izmijenjen je pod, obnovljen kor, stavljeno grijanje na struju.

Župna kuća je bila izgrađena 1784. godine. Obnovljena je, a moguće i proširena 1857. godine. Nakon toga više je puta popravljana. God. 1981. izgrađena je uz novčanu pomoć Provincije nova župna kuća u središtu sela, pored glavne ceste Trilj-Cista. Stara župna kuća i kapela ustupljeni su zajednici za liječenje ovisnika o drogi “Cenacolo” koju vodi talijanska redovnica Elvira. Oni su podigli novu kuću i druge prateće objekte kako bi zajednica mogla što funkcionalnije djelovati.

U župi su dvije kapelice: Gospe od Zdravlja kod stare župne kuće, izgrađena 1808. god., i sv. Ante pored nove župne kuće.

Župa pripada Cetinskom dekanatu Splitsko-makarske nadbiskupije.

U ŽUPI: 210 obitelji, 668 vjernika (g.1939.: 2072 + 138 vjernika,  g. 1965.: 300 obitelji, 2000 vjernika, g. 1978.: 250 obitelji, 1472 vjernika). 

U župi je jedna područna škola.