UNEŠIĆ

Župa sv. Jure
Šibenska biskupija

Župni ured
Fra Ivana Romca 1
22323 Unešić
Tel. 022/860 800

Župnik: fra Jozo Jukić


Župa Unešić prostire se usred zagorskog kraja u istoimenoj općini Šibensko-kninske županije. U XIII. st. Unešić je do kraja XV st. pripadao župi Sitno (Sitnica). U doba turske vladavine kraj je bio u sklopu župe Petrova polja a posluživali su ga franjevci iz Visovca. Nakon protjerivanja muslimana Unešić je pripao župi Mirlović, a g. 1856. postao je samostalna žuapa. Jednako je i područni dio župe, Koprno bilo prvotno pod Sitnim, a kasnije je postalo ne samo samostalna župa nego je i  g. 1460 postalo “nadpopovina” koja je pod turskim zulumom g. 1560 nestala. Od g. 1688. do 1856. Koprno je  pripadalo  Mirloviću, a od tada Unešiu.

Župa Unešić danas ima ova zaselke: Unešić, Planjane, Vinovo Donje, Koprno i Ljubostinje.

Stara župna crkva sv. Jure u Unešiću u groblju prvotno je bila posvećena sv. Petru a spominje se g. 1433. Kasnije se izmijenio titular sv. Petra u sv. Juru. Crkva je nadograđena vjerojatno g. 1688.-1690. Unutrašnjost joj je presvođena prelomljenim gotičkim svodom. Na pročelju su dva prozorčića uz vrata i mali polukružni otvor a na vrhu je zvonik na preslicu s jednim zvonom. Na južnoj strani je otvorena svodovna kapela, moguće ostatak starije crkve koju su muslimani porušili. Zbog starine crkva je pod državnom zaštitom (Reg. br. 290). Oko crkve je groblje koje je g. 1970. obzidano betonskim zidom, koji je  g. 1992. -1995. obložen benkovačkim kamenom. U groblju ima nadgrobnih ploča i  križeva s ukrasima  u plitkom reljefu, rad domaćih klesara iz XVIII. do XIX. stoljeća.

Staze u groblju su, uzduž i poprijeko, betonirane. U sredini groblja podignut je g.1998. granitni križ visok 5 m u spomen drugog dolaska pape Ivana Pavla II. u Hrvatsku.

Nova župna crkva sv. Jure u Unešiću sagrađena je u neoromanici od 1885. do 1887. godine. Posvećena je tek g. 1959. Portal je ukrašen trostrukim lukovima a završava istaknutim timpanom. Iznad njega su tri prozora i mali okrugli otvor pri vrhu. Pročelje završava kamenim križem. Na pobočnim zidovima su po tri dvostruka prozora. Crkva završava apsidom. S južne strane ulaza crkve počet je g. 1969. zvonik po nacrtu arh. A. Baraća, a završen je tek 1995. godine. Oko crkve je podignut zid i posađena borova šuma. Početkom 90-ih godina mnogo se učinilo na kultiviranju i ljepoti prostora: navezena je zemlja, posijana trava, drveće i cvijeće, asfaltiran je plato ispred crkve i prilazne staze. God. 1997. oko crkve je postavljena električna rasvjeta na ukrasnim kamenim kandelabrima.  

U crkvi je veliki mramorni oltar iz 1893. god. i na njemu slika sv. Jure. U lađi je oltar od bijeloga mramora Gospe od Zdravlja (1894.-1905.) Na oltaru je Gospina slika (XIX. st.) obučena u “košuljicu” u jednostavnom okviru, a nad glavama Marije i Isusa srebrena su krune. Druga dva drvena oltara, sv. Ante i sv. Jeronima,  domaći rad, uklonjena su.  Kipovi sa spomenutih oltara su postavljeni na kamena postolja ispred prezbiterija. Drveno pjevalište je g. 1975. zamijenjeno betonskim. Zadnjih desetak godina crkva, sakristija i zvonik su izvana i iznutra temeljito obnovljeni.

Crkva sv. Lovre u Koprnu bila je još u XIII. st., ali se kasnije na području Koprna spominje crkva sv. Marije koja je sagrađena  1423. godine. Stara, mala crkva sv. Lovre je proširena g. 1861. kad se sagradila  nova. Na njenom je pročelju bogati zvonik na preslicu s dva zvona. Godine 1965.-66. uz crkvu je sagrađen novi zvonik na dva kata. U crkvi su tri oltara. Glavni je oltar od kamena s ulomcima od mramora. Na njemu je slika Gospe s Djetićem i kipovi  sv. Paškala i sv. Lovre, umjetnički rad iz Mletaka XVIII. st.  Crkva je 1997.-98. god. temeljito obnovljena.

Oko crkve je groblje koje je 1990. god. prošireno i opasano betonskim zidom.

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Planjanima Gornjim sagrađena je u modernom stilu  1974.-76. po nacrtu ing. Danka Lendića, a blagoslovljena 24. lipnja 1976. Ogradni zid i novo groblje sagrađeno je po nacrtu ing. A. Vukorepe. U Domovinskom ratu crkva je dosta nastradala. Obnovljena je zajedno s okolišem.  

Godine 1934 na brdu Bogočinu podignut je veliki betonski križ, a u križu je bila stavljena slika Gospe Žalosne. Međutim, g. 1940. grom je udario  u križ i oštetio ga. Vjernici su na inicijativu župnika g. 1968. na istom mjestu sagradili kapelu Gospe žalosne.

Stara župna kuća je zapaljena od partizana, Župne matične knjige su oduzete i nalaze se u matičnom uredu u Unešiću.

Župna kuća sagrađena je g. 1860., a proširena g. 1914. Uređen je vrt i iskopan bunar ispred kuće 1890. godine. U II. svjetskom ratu partizani su kuću  zapalili, a župnika fra Ivana Romca ubili 17. V. 1944. godine. God. 1956. kuća je obnovljena. Prostor oko nje je g. 1978. uređen. U Domovinskom ratu u kući je bila smještena hrvatska vojska. Danas je kuća  trošna i neprikladna za stanovanje.

God. 1974.-1977. šibenski biskup Josip Arnerić dao je sagraditi uz župnu crkvu samostan za Školske sestre III. reda sv. Franje (Split) s kapelom sv. Nikole Tavelića i Leopolda Mandića (ing. Branko Katunarić). U njoj je i vjeronaučna dvorana. Samostana je podignut kako bi sestre  pomagale u okolnim župama u vjerskim i pastoralnim potrebama. Biskup Arnerić se u mirovinu povukao u taj samostan, a dvorile su ga do njegove smrti, 8. VIII.1994., časne sestre. Pastoralni centar je pokojni biskup Josip Arnerić u ostavštini poklonio župi. Časne sestre su 2001. god. napustile župu.

U župi je jedna osnovna škola.

Iz župe su 2 redovnice.

Unešićki župnici ujedno su i dekani Unešićkog dekanata.

Patron župe sv. Jure ujedno je i Dan općine.

U župi: 400 obitelji, 1400 vjernika (g. 1939.: 2481 + 30 vjernika, g. 1965.: 449 obitelji, 2492 vjernika, g. 1978.: 445 obitelji, 2952 vjernika).

Literatura: Jakov Grbeša, Unešić i okolica do 1940., Unešić, 1997.