Veliko otajstvo Kristove ljubavi za Crkvu

Anđeli kraj Isusovih ruku, na dva bočna kraja križa, podsjećaju nas na „veliko otajstvo“, tj. na Isusovu zaručničku ljubav prema Crkvi, toliku snažnu da će za Nju darovati i svoj život. Povlašteni svjedoci te ljubavi i tih zaruka – po staroj kršćanskoj tradiciji – upravo su anđeli, oni koji će prvi najaviti ostvarenje Isusovog Vazma.

Anđeli uokolo ruku Raspetog

Oko Isusovih ruku na križu možemo primijetiti nazočnost anđela. Njihova lica nisu ni tužna ni uplakana već su vedra i pažljivo gledaju ono što se događa. Dvojica anđela razgovaraju i rukama pokazuju Isusa na križu, a treći gleda Raspetog i pokazuje na Njega. Koje je značenje tih anđela? Jedan autor iz IV st., Sveti Grgur iz Nise u svom tumačenju Pjesme nad pjesmama kaže da anđeli slave jer su pozvani na zaruke Krista s Crkvom. Tamo slave jer su u trenutku u kojem je Isus pokazao najveću ljubav i položio svoj život na križu za nas anđeli, potpuno bestjelesna bića, mogli iskusiti što znači imati srce i osjetiti ljubav i radost. Poslanica sv. Pavla Efežanima pomaže nam u razumijevanju Kristovih zaruka s Crkvom. Naime, sv. Pavao, upravo tamo gdje govori o ljepoti i veličini kršćanskog vjenčanja i o „vjenčanju u Kristu“ tvrdi:

„Muževi, ljubite svoje žene kao što je i Krist ljubio Crkvu i sam sebe predao za nju, da je posveti čisteći je u kupelji vode uz pratnju riječi, da sam sebi privede Crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. Tako su i muževi dužni ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa. Tko svoju ženu ljubi, ljubi samoga sebe. Bez sumnje, nitko nikada nije mrzio svoga tijela. Naprotiv, hrani ga i njeguje kao i Krist Crkvu. Mi smo, naime, udovi njegova tijela. „Zato će čovjek ostaviti oca i majku te prionuti uz ženu svoju, i bit će oni samo jedno tijelo.“ Ova je tajna uzvišena – a ja velim (da je uzvišena) u odnosu na Krista i Crkvu“. (Ef 5, 25-32)

Crkva nova Eva

Jedan drugi autor iz IV st., sv. Ivan Kristozom, podsjeća da je Crkva rođena iz probodenog boka raspetog Krista, baš kao što je Eva napravljena od rebra zaspalog Adama. Od trenutka u kojem je otvoren Kristov bok iz tog neiscrpnog izvora izlaze krv i voda, simboli Crkvenih sakramenata, osobito krštenja i Euharistije.

Izviru krv i voda i postaju „miraz“, dar Krista Zaručnika Crkvi, svojoj Zaručnici (Valenziano). I u ovoj nam situaciji pomaže Novi Zavjet, tj, opis svadbe u Kani (usp. IV 2,1-12). U tom se opisu govori o svadbenom slavlju tijekom kojega je u jednom trenutku primijećeno da je ponestalo vina, a zatim se opisuje Marijino posredovanje i Isusovo čudo, koje nije samo preobrazba vode u vino već i dar boljeg i obilnijeg vina obećanog od proroka za svadbenu gozbu u povodu dolaska Mesije. Darovano vino Isusovo na vjenčanju u Kani Galilejskoj- priča nam sv. Ivan- samo je uvod u dar koji će Isus pokloniti kada „dođe njegov čas“, tj. kada će u svojoj muci darovati svoju krv „pravo piće za život svijeta“ (usp. Iv 6,55). Anđeli prikazani na Križu sv. Damjana postaju poslužitelji toga dara, u prikazima raspeća u idućim stoljećima taj će prizor postati jasniji pa ćemo vidjeti anđele, s kaležom u ruci, kako skupljaju krv koja izlazi iz probodenog Isusovog boka. Bitno je naglasiti da ni u ovom slučaju Isusova smrt nije shvaćena kao tragedija njegove osude i smrti već kao dar njegova života iz ljubavi.

Budimo i mi dio Crkve Zaručnice

Razmatrajući Križ. Sv. Damjana u svjetlu Pjesme nad pjesmama, Poslanice Efežanima i Evanđelja sv. Ivana, postaje nam jasno da biti dio Crkve znači biti dio ljubljene Kristove Zaručnice, nastale iz njegovog probodenog boka, za koju je Isus darovao novo vino, vlastitu krv do njezine posljednje kaplje. Razmatrajući Križ sv. Damjana, otkrivamo da biti dio Crkve znači gajiti prema Isusu zaručničku ljubav, prepunu zahvalnosti. I sam sv. Franjo nas poziva da doživimo to iskustvo kada – pišući svim vjernicima – navodi: „Zaručnici smo kad se vjerna duša po Duhu Svetom sjedini s Kristom… O kako je sveto, utješno, lijepo i divno imati takva Zaručnika!“ (Pismo vjernicima 51.55; FF 201).

Za pozvane u kršćanski brak, ujedinjene u Kristu, slika sv. Damjana bit će poziv na snažnu i vjernu ljubav, sve do darivanja života. Za one pozvane u duhovna zvanja, ta ista slika pružit će živu spoznaju o tome da posvećeni život nije odricanje od zaručničke ljubavi nego očitovanje ljubavi Crkve u svijetu i povijesti za svoga Zaručnika.

Primjena razmišljanja u molitvi

Potaknut ovim razmišljanjem započni razmatranje pred Križem

Zamoli da ti udijeli milost življenja unutar Crkve u svijesti da si dio stvarnosti koja se rađa iz Kristove ljubavi, koja je pozvana održavati živom tu zaručničku ljubav u svijetu i u povijesti
Zamoli Isusa za milost da uspijevaš živjeti poziv na brak ili na posvećeni život tako da oživotvoriš veliko otajstvo, tj. otajstvo bračne ljubavi iskazane u raspetom Kristu
Moli za one koji s poteškoćama žive svoj bračni ili posvećeni život, zamoli Gospodina da im daruje milost povratka na Izvor: na probodeni bok Kristov iz kojega izlaze bračni darovi vode i krvi.

Moli sa sv. Franjom

(NPr XXIII,55; FF 69):

I ljubimo svi iz svega srca,

iz sve duše,

iz svega uma

i iz sve snage

i svom jakošću i razumom,

i svim silama,

svim naporom,

svim osjećajima,

svom nutrinom,

svim željama

i svom voljom,

Gospodina Boga,

koji nam je dao

i koji nam daje cijelo tijelo,

cijelu dušu

i cio život,

koji nas je stvorio,

otkupio

i koji će nas

samom svom milošću spasiti.

Njega koji je učinio

sva dobra nama bijednima i jadnima,

trulima i nečistima,

nezahvalnima i zlima.