Visovac: Duhovne vježbe za novake

Od 14. do 18. lipnja Na Visovcu su održane duhovne vježbe za novake kojima su se pripremali za polaganje prvih redovničkih zavjeta. Prema Pravilu Reda, nakon uspješno provedenog novicijata, novaci moraju položiti tri zavjeta kojima ulaze u franjevačku redovničku obitelj. Ovim zavjetima obvezuju se na život u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći kako bi mogli što bliže, prisnije i slobodnije slijediti evanđelje. Voditelj duhovnih vježbi fra Tino Labrović novacima je primjerima svetaca ilustrirao što znači bezrezervno slijediti Isusa Krista. Najizvrsniji primjer je Blažena Djevica Marija koja se svim svojim bićem predala služenju Gospodinu, a u stopu je slijedi sveti Franjo koji je poslušao Gospodinov glas kad mu je rekao da obnovi Crkvu.

Našim novacima želimo obilje blagoslova, neka ih Svemogući Bog čuva na njihovom redovničkom putu i neka ih prati moćni zagovor Gospe od Anđela i svetog Franje.