Župa Rupe

250. obljetnica
Župe Rupe
1773. – 2023.